Normal_connect-20333__340

Het voortgezet onderwijs moet zich voorbereiden op samenwerking of zelfs fusies vanwege de op handen zijnde krimp. Het is heel goed mogelijk dat ook christelijke en openbare scholen samen moeten gaan. Daarvoor waarschuwt onderwijsminister Slob.

Slob deed zijn uitspraken in It Polytburo, het politieke televisieprogramma van Omrop Fryslân. Volgens Slob zullen er in 2020 12 procent minder scholieren naar het voortgezet onderwijs gaan dan nu. Hij zegt dat scholen niet moeten gaan concurreren,  maar moeten gaan samenwerken. “Dat kan in een extreem geval ook betekenen dat openbaar en bijzonder onderwijs samengaan. Daar is ook ruimte voor.”

Een voorbeeld hiervan is het Zeeuwse middelbare onderwijs, dat kampte met sterk dalende leerlingenaantallen. Na veel strijd zijn 3 openbare scholen en 1 christelijke school dit jaar gefuseerd. De fusieschool heeft een christelijke identiteit, maar er wordt uitgegaan van actieve pluriformiteit. Dit houdt in dat de school op basis van gelijkwaardigheid aandacht zal hebben voor diversiteit zoals die in de huidige samenleving bestaat. Bovendien zal geen enkele leerling of leerkracht kunnen worden geweigerd op grond van onder meer levensovertuiging, godsdienst of seksuele geaardheid.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids