Logo_download

Per 1 september wordt Geert van Lonkhuyzen, voormalig directeur van het College voor Toetsen en Examens, (dagelijks) bestuurder van Dockinga College, Inspecteur Boelensschool en de J.J. Boumanschool. Geert is gekozen uit unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie van de drie scholen. Dit meldt het CvTE.

Geert volgt daarmee Kees Blokland op. Geert is zijn loopbaan in het onderwijs gestart als docent aardrijkskunde en geschiedenis in Heerenveen en Lemmer. Hij is daarna rector geweest van het Bornego College Joure en Wolvega en was de afgelopen 8 jaar directeur van het College voor Toetsen en Examens in Utrecht. 
 
Geert van Lonkhuyzen: “Ik zie er naar uit om voort te bouwen op de kwaliteiten van deze drie scholen. In een periode van krimp vraagt dat om vertrouwen van docenten, leerlingen en ouders”.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids