Normal_frans__boek__lezen__taal

In het eindexamen Frans van havo en vwo blijken diverse fouten te staan. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft bij een aantal fouten aanvullingen gedaan. Toch zijn er volgens leraren meer fouten die de examenmakers niet hebben toegegeven. Dit meldt Metro.

In totaal is het vwo-examen Frans voor minimaal 16 procent ondeugdelijk, volgens een lerares Frans. Zo zou er bijvoorbeeld sprake zijn van een antwoord waarbij de leerling kan kiezen uit twee synoniemen. Ook via de Facebookpagina van Levende Talen wordt gediscussieerd over het vwo-examen Frans. “Als je als docent Frans moeiteloos negentiende-eeuwse Franse romans tot je kan nemen, maar achter je oren krabt bij sommige vwo-examenvragen, is er ergens bij CvTE dan wel bij CITO iets mis”, stelt een van de leraren.
 
Een ander punt van discussie is meer ethisch. Moet een docent zich strikt houden aan het antwoordenmodel, dat in sommige gevallen goede antwoorden fout rekent, of mogen leraren op eigen houtje bepaalde antwoorden goed rekenen? In beide gevallen wordt de leerling en de leraar geschaad. De leerling, omdat het foute antwoordenmodel hem punten kost. De leraar, omdat hij ertussendoor moet zien te laveren.
 
De problemen zijn niet van de laatste tijd maar spelen al veel langer. Ze zijn bij verschillende instanties aangekaart, zoals de Inspectie voor het Onderwijs, Cito, de Nationale Ombudsman, maar niemand geeft thuis. Volgens het CvTE worden alle problemen met de examens zorgvuldig bekeken. In een reactie aan metro zegt de organisatie: “Als een opmerking van een docent/examensecretaris hout snijdt, dan wordt er een aanvulling op het correctievoorschrift naar alle scholen gestuurd. Het kan echter ook zijn dat we het na bestudering van de opmerking niet eens zijn met de vragensteller.”
 
Inmiddels heeft de Onderwijsinspectie laten weten de klachten serieus te nemen en toezicht te houden op de procedure.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids