Logo_laks_landelijk_aktie_komitee_scholieren

Het LAKS roept scholieren op om mee te doen aan de Maatwerkchallenge. Hiermee wil de scholierenorganisatie maatwerk voor iedere leerling op de kaart zetten, zodat elke scholier de kansen krijgt die hij verdient. Dit meldt LAKS.

Door elke school maatwerk aan te laten bieden, wordt het best uit een scholier gehaald. Scholieren hoeven dan niet meer allemaal hetzelfde onderwijstraject te volgen, maar per leerling wordt gekeken wat hij nodig heeft. Zo is het mogelijk om één of meerdere vakken op een hoger niveau te volgen, een extra praktijkvak te doen of zelfs al vakken te volgen die pas in de vervolgopleiding worden gegeven.
 
Scholieren kunnen zich bij het LAKS aanmelden voor de Maatwerkchallenge. Via het aanmeldformulier kan de scholier al kenbaar maken wat zijn wensen zijn op het gebied van onderwijs. Daarna worden alle deelnemers uitgenodigd voor een startbijeenkomst waarin hun wordt uitgelegd hoe zij hierover het gesprek kunnen aangaan met de school. Vervolgens gaat de leerling in gesprek met de school over zijn onderwijsbehoeften voor het schooljaar 2017/2018 en op welke manier de school daaraan kan bijdragen. Tijdens het traject van de challenge begeleidt en adviseert het LAKS alle deelnemers hierin. De Maatwerkchallenge wordt gesteund door de VO-raad en het ministerie van onderwijs.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids