Nationale Onderwijsgids

De Rijexamens in Groningen worden verplaatst. “Ik sta niet te springen,”