Vakwedstrijden als pedagogisch-didactische methode