Desirée Houkema - 'Gezien worden en jezelf laten zien' op conferentie Bijzonder Begaafd