Normal_tijd_geld
Kamerleden hebben minister Bussemaker om opheldering gevraagd over hoeveel geld hogescholen en universiteiten er nu werkelijk extra bij krijgen door de invoering van het leenstelsel. Bussemaker zei eerder dat er een miljard euro extra voor het hoger onderwijs zou komen door de afschaffing van de basisbeurs. Inmiddels bestaan er echter twijfels over dit bedrag. Dit meldt Science Guide.
 
Zowel de VSNU en de Vereniging Hogescholen hebben kanttekeningen gezet bij het bedrag dat de minister noemde. Volgens de universiteitsvereniging VSNU is het bedrag van een miljard euro optimistisch. Uit de cijfers van de VSNU blijkt dat de beloofde 20 procent extra investering via het studievoorschot niet gehaald gaat worden. In werkelijkheid komt er, over tien jaar, 620 miljoen euro vrij dankzij het leenstelsel. 236 miljoen euro van deze 620 miljoen is voor de universiteiten. De VSNU concludeert dat als de minister inderdaad die 20 procent extra wil halen er jaarlijks €290 miljoen extra geïnvesteerd moet worden, bovenop de inkomsten van het studievoorschot. Ook de vereniging Hogescholen stelt dat het niet daadwerkelijk om een miljard euro gaat. 
 
Kamerfracties van de ChristenUnie, SP, SGP en CDA willen daarom weten wat de rendementen van de invoering van het leenstelsel precies zullen zijn. Er zijn een zestal vragen gesteld. Onder meer de volgende vragen kwamen aan bod: 'Welke netto investeringen in de kwaliteit van het onderwijs mogen studenten tot 2023 jaarlijks verwachten?' 'Klopt de berekening dat universiteiten pas vanaf 2023 extra middelen krijgen om te investeren in kwaliteit?' 'Klopt de berekening dat pas over tien jaar het structurele niveau van 620 miljoen euro is bereikt, terwijl de instellingen in de jaren 2015-2017 ook nog jaarlijks 200 miljoen euro uit eigen middelen moeten bijleggen?' En 'bent u van plan om jaarlijks 290 miljoen euro extra te investeren, bovenop de al beloofde investeringen, om het percentage van 20 procent te halen?' Daarnaast vroegen de partijen ook nog: 'Hoe staan deze bedragen in verhouding tot de eerdere belofte dat studenten die vanaf deze zomer flink extra moeten investeren, ook al op korte termijn profiteren van forse investeringen in kwaliteit?'
 
© Nationale Onderwijsgids