Normal_slo__logo

Het SLO heeft voor vso-scholen de nieuwe publicatie Een verbinding in het vso: afstemming tussen de uitstroomprofielen Arbeidsmarkt en Vervolgonderwijs online gezet. Deze SLO-publicatie richt zich op vso-scholen die inhoudelijke en organisatorische afstemming zoeken tussen de uitstroomprofielen arbeidsmarkt en vervolgonderwijs. Dit meldt SLO.

Heeft u op uw vso-school leerlingen in het arbeidsmarktgerichte profiel waarvoor u de mogelijkheid voor opstroom naar uitstroomprofiel vervolgonderwijs wilt openhouden? Of heeft uw vso-school als gevolg van een te klein aantal leerlingen de wens om groepen samen te voegen en een meer gedifferentieerd aanbod te bieden?
 
Dan is de publicatie Een verbinding in het vso: afstemming tussen de uitstroomprofielen Arbeidsmarkt en Vervolgonderwijs relevant voor u. Deze SLO-publicatie richt zich op vso-scholen die inhoudelijke en organisatorische afstemming zoeken tussen de uitstroomprofielen arbeidsmarkt en vervolgonderwijs. Concreet biedt ze scholen houvast om een onderbouwprogramma samen te stellen waarmee het uitstroomprofiel na twee jaar alsnog (omhoog) bijgesteld kan worden.
 
U kunt de publicatie hier downloaden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids