Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

De kwaliteit van het speciale onderwijs staat onder druk, omdat de werkdruk daar voor leraren te hoog is geworden in het afgelopen jaar. Dat is de conclusie van de SP na onderzoek onder ruim 700 docenten in het speciaal onderwijs. Dat meldt RTL Nieuws.

Door de komst van passend onderwijs gaan steeds meer kinderen met een lichte beperking naar het reguliere onderwijs. Dit zou meer ruimte moeten geven in het speciaal onderwijs. Docenten geven in het onderzoek aan dat dit in de praktijk niet zo blijkt te zijn. “Opvallend is dat eigenlijk alle docenten gebukt gaan onder de werkdruk”, zegt Kamerlid van de SP, Tjitske Siderius.

Van de ondervraagde docenten geeft 86 procent aan een hoge of te hoge werkdruk te ervaren. Dit komt volgens de docenten doordat de klassen steeds groter worden, de problematiek van de leerlingen die overblijven wordt complexer en zwaarder en er ontstaat onrust, omdat kinderen met allemaal verschillende problemen bij elkaar in de klas worden gezet. Zo komt er bijvoorbeeld een leerling met het syndroom van Down in de klas bij kinderen met sterke gedragsproblemen. Volgens Siderius versterkt dit elkaar en geeft het meer onrust in de klas en meer agressie. Het is dan onmogelijk voor een docent om orde te houden. De SP wil daarom dat staatssecretaris Dekker van Onderwijs meer gaat investeren in het speciaal onderwijs. 

© Nationale Onderwijsgids