Normal_studeren__student__koffie__studie__huiswerk

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag, zoals verhoging rente op studielening van tafel, extra aandacht voor passend onderwijs en Amsterdamse nachtclub biedt studiepek.

Maandag: verhoging rente op studielening van tafel

De rente op studieleningen gaat niet omhoog. Het kabinet ziet van dat plan af nu de Eerste Kamer het dreigt te dwarsbomen. 

Dinsdag: extra aandacht voor passend onderwijs tijdens landelijke actieweek thuiszitters

Deze week is het de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Van 3 tot en met 7 juni worden door scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in diverse regio’s activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor het terugdringen van het aantal leerlingen dat thuiszit zonder passend onderwijs.

Woensdag: Amsterdamse nachtclub biedt studieplek

Al jaren is het lastig voor studenten om tijdens de tentamenperiode een studieplek te veroveren in bibliotheken, scholen en op universiteiten; er is een chronisch tekort aan werkplekken. Daarentegen staat de gemiddelde nachtclub in Nederland ongeveer zestig procent van de tijd leeg. Red Bull ziet hier kansen en organiseert daarom van 24 tot en met 27 juni de eerste Red Bull Study Club. Nachtclub De Marktkantine in Amsterdam wordt dan voor het eerst omgetoverd tot de perfecte studieomgeving.

Donderdag: Nationale Overblijfdag

Op 6 juni was het de Nationale Overblijfdag, geïnitieerd door het Overblijf Magazine. Het was de dag waarop ruim 60.000 veelal vrijwillige medewerkers in de TussenSchoolse Opvang (TSO), ofwel overblijven op de basisschool, erkenning kregen voor het belangrijke werk dat zij dagelijks doen ten behoeve van zo’n 600.000 overblijvers. 

Vrijdag: Staatssecretaris van Arik opent Nationale Prokkelstagedag

Met een slag op de beursgong opende staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, samen met Saskia Van Eck-Vermeer, cliënt bij Cordaan op 6 juni de handelsdag op de beurs. Het is tevens het startsein voor de Nationale Prokkelstagedag: een dag waarop duizenden mensen met een (verstandelijke) beperking een dag stagelopen bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Door: Nationale Onderwijsgids