Normal_normal_meisjes_kinderen_tekenen_schrijven_huiswerk_schoolopdracht_schoolwerk_klas_leerling

Rijksoverheid heeft op de website nieuwe modelrapporten beschikbaar gesteld. Deze modelrapporten zijn bedoeld voor de beoordeling van de kwaliteit van kinderopvang. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

De nieuwe modelrapporten vervangen de rapporten van juli 2018. Er zijn vier verschillende versies van de rapporten; voor dagopvang, gastouderbureaus, gastouders en buitenschoolse opvang zijn aparte modelformulieren opgesteld. Deze formulieren zijn te vinden op de website van Rijksoverheid en in het dossier Toezicht & Handhaving op de de website van Brancheorganisatie Kinderopvang.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids