Eerste Kamer steunt wetsvoorstel SGP en SP, lerarenregister is gevallen

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer steunde het wetsvoorstel van SGP en SP om het lerarenregister uit de wet te halen. Daarmee heeft het lerarenregister zijn wettelijke status verloren. Dit meldt MBO Today. 

Met de invoering van het lerarenregister wilden de voorstanders vastleggen dat iedere leraar zich verplicht moest registreren. Dit alles zou de kwaliteit van het onderwijs ten goede moeten komen. De AOb steunde het plan voor een lerarenregister.

Wetsvoorstel 

Kort na de invoering van het plan in 2017 bleek er weinig draagvlak onder de doelgroep te zijn. Voor minister Slob was dit een reden om het plan in de ijskast te zetten. Eerder dit jaar kreeg het wetsvoorstel van Bisschop en Kwint, om het register uit de wet te halen, een meerderheid in de Tweede Kamer. Dinsdag 16 november was de stemming in de Eerste Kamer. Alle fracties, met uitzondering van de VVD en de ChristenUnie, stemden voor het wetsvoorstel. 

Door: Nationale Onderwijsgids