Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

In zijn boek ‘Baat het niet, dan schaadt het wel’, dat op woensdag 15 mei bij Uitgeverij Pepijn uitkomt, toont Remko Iedema op een confronterende wijze aan dat het overheidsbeleid op het gebied van Passend Onderwijs meer slecht dan goed doet. Kinderen die moeite hebben om naar school te gaan en hun ouders raken de weg kwijt in de mist van goede bedoelingen van een enorme verscheidenheid aan organisaties die hen moeten helpen. Van al die professionals is er geen een die de regie in handen neemt, verantwoordelijkheden worden naar elkaar doorgeschoven. Dat het wel anders kan, laat Iedema in zijn boek zien. Dit meldt ANP Pers Support naar aanleiding van een bericht van Uitgeverij Pepijn B.V.

Het aantal thuiszitters stijgt ieder jaar. Naar schatting gingen 4479 leerlingen in het schooljaar 2017-2018 langdurig niet naar school. Volgens Remko Iedema, manager Sociaal Domein van een middelgrote gemeente en vader van een hoogbegaafd meisje dat het op de middelbare school niet redt en thuiszit, zijn het er veel meer. Zogenaamde ‘thuiszitters’ worden geregistreerd, maar veel meer kinderen hebben problemen om naar school te gaan. “De geregistreerde Thuiszitters vormen het topje van de ijsberg,” zegt Iedema.
 
Alle inzichten om kinderen te helpen zijn er en de kansen liggen voor het oprapen, maar de oplossingen liggen bij verschillende organisaties die liever met elkaar in debat gaan dan dat ze er samen uitkomen. Hoe dat tot schrijnende situaties leidt, beschrijft Iedema in zijn boek. Hij concludeert dat organisaties die zeggen op te treden in naam van het kind in de strijd voor hun eigen gelijk het belang van kinderen juist aan hun laars lappen.
 
De ministers van OCW en VWS doen inmiddels hun best om het tij te keren. Er komt beter beleid, beloven ze, maar volgens Iedema gaat dat er alleen maar toe leiden dat nóg meer kinderen de jeugdzorg in verdwijnen. Hij noemt de pogingen van het rijk ‘tragisch’. Iedema: “Het trekt nog meer aandacht naar het systeem, terwijl dat niet het kernprobleem is. De mensen die écht in actie moeten komen, kunnen dankzij dat systeem de handen in hun zakken houden.”
 
Ondanks alle misstanden is er volgens Iedema toch vooral hoop. “Laten we beginnen met kinderen niet meer door te verwijzen, maar één persoon de verantwoordelijkheid te geven.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids