Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Vandaag verschijnt de Staat van de Ouder 2019. Een onderzoek naar de mening en ervaringen van ouders over het onderwijs aan hun kind. Wat vinden ouders van de kwaliteit van het onderwijs? En maken zij zich zorgen over het lerarentekort? Dit meldt de Staat van de Ouder

Ouders over het onderwijs, lerarentekort en de vierdaagse schoolweek

Ouders zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen: 71% van de ouders in het basisonderwijs is (zeer) tevreden t.o.v. 60% in het voortgezet onderwijs. Ouders hebben veel vertrouwen in de leraar als bepalende factor voor de kwaliteit van onderwijs. Ze maken zich dan ook zorgen over de hoge werkdruk en het toenemende lerarentekort. Een derde van de scholieren heeft in de praktijk al te maken met lesuitval of zelfs een vierdaagse schoolweek. Ouders willen absoluut niet dat de klassen groter worden en ze willen geen onbevoegden voor de klas. De oplossing als het aan de ouders ligt? Meer geld naar het onderwijs, werk maken van een positiever imago van het vak en een betere beloning van leraren.
 

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn zeer betrokken en over het algemeen blij met het contact met school. We vroegen ouders naar hun bijdrage als het gaat om helpen op school. De antwoorden laten een breed scala aan activiteiten zien: van luizenpluizen tot klaar-over, van klassenvader tot MR-lid. Ouders besteden per maand meer dan 2,5 uur aan activiteiten op school en veel ouders geven aan graag nog meer te willen doen. Zeker in het voortgezet onderwijs. 
 

Passend onderwijs

Een grote groep ouders herkent zich niet in bovenstaande bevindingen. Zij hebben namelijk een kind dat niet ‘past’ in ons onderwijssysteem. Hun kinderen zitten thuis, of ongelukkig op school. Voor hun kinderen is de droom van een onbezorgde schooltijd onbereikbaar geworden. Daarom luidt Ouders & Onderwijs in deze Staat van de Ouder de alarmbel over de praktijk van passend onderwijs.  Met stip bovenaan het vraagstuk dat de hoogste prioriteit verdient van politiek, overheid en iedereen die werkzaam is in het onderwijs. 
 

Vrijwillige ouderbijdrage

Een andere reden tot zorg blijft de ouderbijdrage. Naar schatting betalen ouders per jaar zo’n 354 miljoen euro aan scholen voor uiteenlopende zaken. Ondanks dat de ouderbijdrage bij wet vrijwillig is, denken veel ouders (48%) dat zij verplicht zijn deze te betalen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids