Normal_klaslokaal

Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Deze week: weer meer thuiszitters, ouders die cito-stress ervaren en meer nieuws over de docent die porno keek. 

Maandag: weer meer kinderen gaan niet naar school

Vorig jaar zijn opnieuw meer kinderen niet naar school gegaan dan het jaar ervoor. En dat terwijl het ministerie van Onderwijs met de scholen, leerplichtambtenaren en alle andere betrokkenen heeft afgesproken dat er volgend jaar geen kind meer langer dan drie maanden thuis mag zitten. Maar dat gaat toch niet lukken, erkent minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. Hij maakt zich dan ook grote zorgen.

Dinsdag: Cito-score zegt niet alles over een school

Ouders die willen weten of ze hun kind naar een goede basisschool sturen kunnen beter naar de Cito-scores over meerdere jaren kijken. De gemiddelde score in één jaar hangt slechts voor een deel samen met de kwaliteit van de school. Verschillen in achtergrond van leerlingen, toevallige uitschieters van jaar tot jaar en de prestaties van klasgenoten verklaren voor een groot deel de verschillen tussen scholen.

Woensdag: docent die porno keek keert niet terug naar school

De docent uit Lochem die werd betrapt op porno kijken in de klas, keert niet terug naar school. De docent gaat binnenkort met pensioen. De schorsing die werd ingesteld is inmiddels opgeheven, maar de docent keert niet meer terug naar school. Met hem is nu een regeling getroffen.

Donderdag: lerares Daisy bij beste tien van de wereld

Leerkracht Daisy Mertens is met negen anderen doorgedrongen tot de finale van de verkiezing van de beste onderwijzer ter wereld. Zij en de andere finalisten werden uit meer dan tienduizend nominaties en inzendingen uit 179 landen gekozen. De winnaar, die op 24 maart in Dubai wordt bekendgemaakt, ontvangt een geldbedrag van 1 miljoen euro.

Vrijdag: aantal bedrijven dat bijlessen en eindtoetstrainingen doet neemt toe

In vier jaar tijd is het aantal bedrijven dat bijlessen en eindtoetstrainingen voor basisschoolleerlingen aanbiedt gestegen met maar liefst 67 procent. Steeds meer ouders willen dat hun kind naast het onderwijs op school ook privélessen krijgt om met name de eindtoets zo goed mogelijk te maken. 

Door: Nationale Onderwijsgids