Normal_thuiszitter__bank_

De Tweede Kamer moet een grotere verantwoordelijkheid nemen voor de groeiende groep wanhopige ouders en hun (thuiszittende) kinderen die tegen een muur van regels aanlopen. Deze oproep doet Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb)  over deze kwestie. Dit meldt Per Saldo. 

Per Saldo wil dat maatwerk mogelijk wordt gemaakt, dat echt gekeken wordt naar wat het individuele kind nodig heeft en dat daarbij wordt geluisterd naar ouder en kind. Dit kan voorkomen dat kinderen geen onderwijs kunnen volgen.

De kritiek van de vereniging op de huidige versnippering van budgetten en verantwoordelijkheden krijgt sterke ondersteuning van oud-kinderombudsman Marc Dullaert. Hij zegt dat het om structurele problemen gaat en dat er nog te veel uit wordt gegaan van de leerplichtwet uit 1969 stamt.

14.000 thuiszitters

Per Saldo stelt vast dat sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs het probleem van kinderen die door een beperking of bijvoorbeeld autisme uitvallen op school, alleen maar is toegenomen. Doelstellingen van de overheid zijn niet gehaald. Ouders zien hun kind achteruit gaan in plaats van zich ontwikkelen. Het zou gaan om ruim 14.000 kinderen, hoewel exacte cijfers niet bekend zijn. In het regeerakkoord van het vorige kabinet was vastgelegd dat het aantal in 2020 tot nul moest zijn gedaald.

Out of the box

Minister Slob van Onderwijs en minister De Jonge van Volksgezondheid proberen in hun voorstellen vandaag worden besproken de gescheiden zorg- en onderwijsbudgetten beter op elkaar af te stemmen. Maar voor Per Saldo gaat dit niet ver genoeg. Zolang er geen ruimte komt om 'out of the box' te denken en werken verbetert de situatie niet.

Wat is nodig?

Het moet mogelijk blijven om maatwerk te organiseren. Dit moet vanuit alle zorgwetten mogelijk worden gemaakt. Per Saldo vraagt de Kamer om verlenging van het leerrecht voor kinderen en volwassenen met een beperking zolang zij zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast moeten ouder en kind meer regie krijgen over de passende oplossingen.

Door: Nationale Onderwijsgids