Normal_klas__leerling__knutselen__tekenen__kinderen__po__ko__so

Veel kinderen met een beperking hebben op school ook zorg en ondersteuning nodig, maar dat is nu niet goed geregeld. Minister Slob en minister De Jonge hebben tien maatregelen aangekondigd om knelpunten rond zorg in het onderwijs aan te pakken. Ieder(in) is blij dat er maatregelen komen, maar vindt ze nog wel te beperkt. Dit meldt Ieder(in).

Ouders meer zeggenschap

Op het moment is er veel onduidelijkheid over hoe zorg in het onderwijs moet worden gefinancierd en geregeld. De oplossing die de ministers voorstellen richt zich alleen op kinderen met ernstige meervoudige beperkingen in het speciaal onderwijs. Dit is een veel te kleine groep. Veel meer kinderen met een beperking ondervinden problemen met het regelen van zorg in onderwijstijd. In een brief aan de Kamer pleit Ieder(in) ervoor om met een oplossing te komen voor de totale groep. Daarbij is het belangrijk dat ouders zeggenschap krijgen over het inzetten van zorg, bijvoorbeeld door middel van een persoonsvolgend budget.

Betere ondersteuning voor ouders

Het onderwijs- en zorglandschap is complex. Ouders moeten nu veel moeite doen om wegwijs te worden in dit landschap. De ministers hebben hiervoor nog geen passende oplossing. Ieder(in) dringt er daarom op aan dat ouders  geholpen worden bij het eerste loket waar zij aankloppen.

Snelle oplossingen voor leerlingen die dreigen thuis te komen te zitten

Veel thuiszitters zijn leerlingen met een levenslange, levensbrede beperking. De buitenwereld wijst vaak met een beschuldigende vinger naar lastige ouders wanneer het niet lukt om onderwijs te blijven volgen, terwijl het probleem eigenlijk het gebrek aan passende ondersteuning is. Daarom moet bij de problemen van thuiszitters niet het functioneren van de ouders onderwerp van gesprek zijn, maar het organiseren van passende zorg en ondersteuning. Ieder(in) stelt voor dat in elke gemeente een onafhankelijk persoon wordt aangesteld die zaken vlot kan trekken als zich problemen voordoen.

21 februari is het AO Onderwijs en zorg in de Tweede Kamer. Lees hier de brief die Ieder(in) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Door: Nationale Onderwijsgids