Normal_mbo_eten

De impact van passend onderwijs is groter dan de meeste mbo’s in 2014 hadden voorzien. Ruim driekwart van de mbo’s heeft het beleid aangepast. Zo is er meer oog voor de ondersteuning die studenten behoeven en zijn docenten en mentoren daar meer bij betrokken. Dat constateert het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt Nijmegen na de balans van twee jaar passend onderwijs in het mbo te hebben opgemaakt. Dit meldt NRO.

Mbo-instellingen hebben veel ruimte om zelf invulling te geven aan passend onderwijs. De instellingen kunnen zelf bepalen welke specifieke doelen met passend onderwijs ze moeten bereiken en hoeveel mensen en middelen ze inzetten. Bij alle verschillen die daardoor optreden, is het opvallend dat bepaalde ontwikkelingen zich ook breed in het mbo voordoen.
 
Uit het onderzoek blijkt niet dat de invoering van passend onderwijs heeft geleid tot meer of minder afwijzingen van studenten. Veel instellingen geven aan dat zij de instroom van studenten met een (zware) ondersteuningsbehoefte zien stijgen. 
 
Mbo’s zijn zich er dankzij passend onderwijs meer van bewust dat deze studenten extra aandacht behoeven. Bijna alle instellingen hebben geïnvesteerd in de kwaliteit en betrouwbaarheid van de intake- en toelatingsprocedures. Het merendeel kent nu vaste procedures en criteria voor toelating.
 
Actuele vragen die spelen zijn: Kan en mag de geschiktheid voor het beroep of de kans op werk een rol spelen in de toelating? Welke alternatieven kan het mbo bieden als het diploma toch niet bereikbaar blijkt? 
 
Wellicht is de grootste impact van passend onderwijs de versterking van de basisondersteuning. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de begeleiding en specifieke ondersteuning van de student, maar ook naar het onderwijs in de klas. Veel instellingen geven aan hier zelf tevreden over te zijn, maar tegelijkertijd zijn er ook veel knelpunten. 
 
De opleidingsteams – docenten, studieloopbaanbegeleiders en mentoren – merken meer van passend onderwijs dan voorheen. Uit de casestudies blijkt dat de mbo’s bezig zijn om de externe ondersteuning en expertise (van onder andere Jeugdhulp en ggz) bij de opleidingsteams onder te brengen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids