Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Ouders krijgen definitief meer invloed op het passend onderwijs voor hun kinderen. Voortaan zullen de ouders toestemming moeten geven voor de manier waarop de ondersteuning en zorg voor het kind geregeld en uitgevoerd wordt door de school, het zogenoemde handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De Eerste Kamer is hiertoe dinsdag akkoord gegaan met een wetswijziging die de ouders dit instemmingsrecht verleent. Dit meldt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). 

De Wet passend onderwijs moet ervoor zorgen dat ieder kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft in het onderwijs. Daarbij gaat de voorkeur uit naar regulier onderwijs. Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Veel ouders en ook leden van de Tweede Kamer zijn van mening dat hierin ouders vaak te weinig gehoord worden. Het instemmingsrecht moet de positie van ouders verbeteren.
 
De Tweede Kamer was in oktober 2016 al akkoord gegaan, nadat er eerst verdeeldheid was over het wetsvoorstel. Oudervereniging Balans en de NVA hadden eerder een petitie gestart om de politiek over te halen voor het wetsvoorstel te stemmen. De PO-Raad en de VO-raad zijn minder blij met het instemmingsrecht. De sectorraden zijn bang dat de wetswijziging zal leiden tot meer bureaucratie en juridisering. In een brief aan de Kamer uitten zij hun zorgen dat kinderen uiteindelijk niet gebaat zullen zijn bij het instemmingsrecht van ouders. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids