NOG Passend Onderwijs nieuws

Normal_marc_dullaert_kinderombudsman

Steeds meer aandacht voor leerrecht van kinderen met beperking


Kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking zitten vaak thuis en gaan niet naar school, terwijl ouders zich juist hard maken voor het leerrecht van hun kind. Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert kreeg vorig jaar de taak om zich in te zetten voor meer passend onderwijs en daar lijkt hij in te slagen. Dullaert spreekt van grote doorb...

Logo_logo_vereniging_vrije_scholen_vrijescholen

Vereniging van vrijescholen afwachtend positief over regeerakkoord


Rutte III wil méér vrijheid van onderwijs, zet zich in voor kleine scholen, wil een betere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en lijkt meer vertrouwen en verantwoordelijkheid te willen geven aan leraren en scholen. Tegelijkertijd ontbreekt een visie op het toenemende lerarentekort, krijgt het voortgezet onderwijs te maken met bez...

Logo_logo_lesco

Genomineerden Project Speciaal bekend


De drie genomineerden voor Project Speciaal zijn bekend: Twist app, Unik mbo project en Team Thuiszitters. Op Hét Congres op 24 november wordt bekend gemaakt welk project zich hét Project Speciaal 2017 mag noemen. Dit meldt LESCO.

Logo_algemene_onderwijsbond_aob_logo

Ouders ontevreden over uitspraken geschillencommissie passend onderwijs


Uit onderzoek van het onderzoeksinstituut Regioplan blijkt dat de uitspraken van de geschillencommissie passend onderwijs door veel ouders niet positief worden ontvangen. 60 procent van hen vindt dat scholen uitspraken van de commissie niet opvolgen. 85 procent van de scholen vindt echter dat dit wel gebeurt. Dat meldt de AOb.

Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Thuiszitters, spijbelaars en kinderen met EMB belicht in regeerakkoord


Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. Verspreid door het akkoord heen staat een aantal zeer relevante uitgangspunten voor kwetsbare kinderen. Dit meldt de Raad voor de Kinderbescherming.

Logo_logo_ced_groep

Nieuwe lesmethode bevordert sociale competentie offline en online


Je spreekt op school af dat jullie samen een film gaan kijken en ’s avonds sturen jullie elkaar een preview van leuke films; offline en online situaties lopen vaak op een natuurlijke manier in elkaar over. Jongeren die minder sociaal competent zijn, beseffen soms onvoldoende dat wat zij online doen en zeggen, invloed heeft op offline-ontmoetinge...

Normal_basischool_lerares_kinderen_les_klas

Onderwijsassistenten belangrijk voor het verlagen van werkdruk


Om de werkdruk van leerkrachten in het basisonderwijs te verlagen wordt circa 500 miljoen euro uitgetrokken, zo werd deze week bekend. Verwacht wordt dat dit geld onder andere wordt besteed aan extra hulp in de klas. De bijdrage en ondersteuning van onderwijsassistenten is van groot belang om de werkdruk omlaag te krijgen. Dat meldt RTL Nieuws.

Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Zeeuws onderwijs zet in op betere begeleiding van leerlingen en studenten


In Zeeland wordt onderzocht of er een gemeenschappelijke organisatie voor zowel leerlingen- als studentenbegeleiding kan worden opgezet. Zeeuwse organisaties in het lager onderwijs tot het hbo hopen hierover aan het eind van het jaar meer duidelijkheid te hebben. Dat meldt Nu.nl. 

Normal_cochleair_implantaat_doof_slechthorend_ci___bijschrift_ydomusch__cc_by-sa_3.0__

Jubileum voor onderwijs aan leerlingen met communicatief meervoudige beperking


Voor dove leerlingen met een verstandelijke beperking kwam er 50 jaar geleden speciaal onderwijs. In het Brabantse Sint-Michielsgestel werd destijds een eerste school geopend, die vandaag de dag bekend staat als Kentalis Mariëlla. Dat meldt Vakblad Vroeg.

Normal_rss_entry-106555

'Onvoldoende steun voor zorgleerlingen'


Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen zorgleerlingen niet de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. 90 procent zegt te weinig tijd te hebben voor deze extra ondersteuning. Dat blijkt uit onderzoek over passend onderwijs door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in samenwerking met het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV).

Normal_maandoverzicht_kalender_agenda

Maandoverzicht van het belangrijkste nieuws van september


Benieuwd naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand? Lees dan ons nieuwste maandoverzicht. De redactie heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste nieuwsfeiten, waaronder de bekend gemaakte onderwijsbegroting 2018 en de geplande staking van basisschoolleraren op 5 oktober.

Normal_kov

Zal de kinderopvang de wet IKK overleven?


Door de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) gaat vanaf 1 januari 2018 het nodige veranderen in de kinderopvang. Een kwaliteitsslag wordt gemaakt, maar daarmee stijgen ook de kosten. Gaan de tarieven in de kinderopvang vanaf 2018 drastisch omhoog? En wat zijn de gevolgen voor ondernemers door de nieuwe wet? Heidy Knol, directeur van de ...

Normal_kind_leerproblemen_leren_lezen_boek_leesprobleem_motivatie

‘Achterstanden lager opgeleiden lastig in te halen’


Lager opgeleiden hebben niet alleen tijdens hun schooltijd te maken met achterstanden, ook in hun verdere leven lijken die achterstanden alleen maar groter te worden. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB). Dat meldt het AD.

Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Wens voor betere maatwerkoplossing voor kinderen met autisme


De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) wil dat er voor kinderen met autisme een betere maatwerkoplossing komt wat betreft het onderwijsprogramma en schooltijden. De vereniging zou graag zien dat er een regeling van kracht wordt waarbij deze kinderen één dag per week thuis mogen blijven, omdat een schooldag voor deze groep kinderen veel mee...

Normal_school_les_klas_boeken

Vrijescholen vragen méér ruimte voor eigen visie en aanpak


De Vereniging van vrijescholen wil in de komende kabinetsperiode meer ruimte voor scholen om het onderwijs vorm te kunnen geven vanuit hun eigen visie. Dat staat in het gepubliceerde manifest: ‘Méér ruimte voor vrijescholen’. Dit meldt Vereniging van vrijescholen.

Normal_maandoverzicht_kalender_agenda

Maandoverzicht van het belangrijkste onderwijsnieuws van augustus


Benieuwd naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand? Lees dan ons nieuwste maandoverzicht. De redactie heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste nieuwsfeiten, waaronder de dreigende kabinetscrisis om de lerarensalarissen, een kort geding van een gezakte scholiere tegen het CvTE en ophef over verplichte Wilhelmus-lessen.

NOG Blog

Van ‘begrijpend lezen’ naar ‘tekstonderwijs’, een nieuwe aanpak van leesvaardigheid

Normal_diatoetsen_twitter

Er is een kentering gaande op het gebied van begrijpend leesonderwijs. We lezen steeds vaker in de vakpers dat we af moeten van het onderwijs in begrijpend lezen zoals dat tot nu toe wordt gegeven: wekelijkse lessen waarbij aan de hand van een tekst leesstrategieën worden geoefend.  In die lessen staat de leesstrategie dan centraal, in plaats va...

NOG Interview

Zal de kinderopvang de wet IKK overleven?

Normal_kov


Door de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) gaat vanaf 1 januari 2018 het nodige veranderen in de kinderopvang. Een kwaliteitsslag wordt gemaakt, maar daarmee sti...

NOG Topvacatures

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht