NOG Passend Onderwijs nieuws

Normal_marc_dullaert_kinderombudsman

Onderwijsvrijstellingen voor leerlingen met complexe problemen fors hoger


Steeds meer leerlingen met complexe problemen zitten thuis omdat scholen en gemeenten geen passende onderwijsplek kunnen vinden. De laatste vijf jaar is het aantal onderwijsvrijstellingen voor deze kinderen gestegen van 3.107 naar 5.537. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Normal_20161005startbijeenkomstankerthemakomkokeninonzekeuken

VVE-behandelprogramma KLIN© bereidt voor op passend onderwijs


Kinderen met ernstige meervoudige communicatiebeperkingen van 3 tot en met 12 jaar kunnen op 4 september 2017 samen met hun netwerk starten met de voorbereiding van de stap naar passend onderwijs. Stichting Milo heeft hiervoor, in samenwerking met onder andere Kentalis, het KLIN© programma ontwikkeld. Dit meldt Stichting Milo.

Normal_schermafbeelding_2017-03-13_om_16.21.45

‘Stop met gebruik termen zwarte en witte scholen’


De termen ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen zijn onwenselijk en onacceptabel, vindt UvA-wetenschapper Hülya Kosar Altinyelken. De Nederlandse samenleving is zich onvoldoende bewust van de negatieve gevolgen die deze labels kunnen veroorzaken. “Juist daardoor gaat het fout”, zegt de docente onderwijs en pedagogiek. 

Normal_dekker__staatssecretaris__sander__onderwijs

Schooldirecteuren zeer kritisch over het door Rutte II gevoerde onderwijsbeleid


Het eindoordeel van directeuren in het basis- en voortgezet onderwijs over de onderwijsbewindslieden in het kabinet Rutte II is negatief: minister Bussemaker krijgt gemiddeld een 5,7 als rapportcijfer en staatssecretaris Dekker scoort met een 4,6 nog lager. Sinds de installatie van beide bewindslieden (in november 2012) is het vertrouwen in hen ...

Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Omgaan met passend onderwijs: zo kan het ook


In heel Nederland proberen scholen om te gaan met de gevolgen van passend onderwijs. In de Rotterdamse wijk Ommoord loopt van elke reguliere basisschool uit deze wijk één leerkracht stage bij school voor speciaal onderwijs De Piloot. Landelijke onderzoekers tippen deze aanpak nu als een van de vier succesvolle manieren. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Logo_autismeweek__logo

Autismeweek 2017 staat in het teken van 'Jong & AUT'


Van 1 tot en met 8 april vindt de NVA Autismeweek 2017 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. Het thema  van 2017 is Jong & AUT. Hiermee wil de NVA  het belang van vroegherkenning en -erkenning van autisme onder de aandacht brengen. Dit meldt ...

Normal_internationaal_kinderen_buitenland_allochtoon

Lespakket voor sociale acceptatie kind met beperking op reguliere school


De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een lespakket ontwikkeld om de sociale acceptatie van kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs te versterken. Het lespakket 'Iedereen hoort erbij!' is in de eerste plaats bedoeld voor leerkrachten en onderwijsbegeleiders die werken met kinderen in de kleuterklas of groep 3. De universiteit ...

Logo_koninklijke_kentalis_logo

Kentalis en Leraar24 filmen samenwerking met regulier onderwijs


Kentalis werkt aan een aantal korte filmpjes over samenwerking van het speciaal onderwijs met het regulier onderwijs. Dit doet Kentalis in samenwerking met Leraar24, een platform voor professionele ontwikkeling van leraren in het basis-, voortgezet-, speciaal-, en middelbaar beroepsonderwijs. Dit meldt Kentalis.

Normal_verkiezingen_stemmen

Tweede Kamerverkiezingen: wat zijn de plannen op het gebied van onderwijs?


Met de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart in het vooruitzicht heeft de redactie een overzicht gemaakt van de standpunten van de acht grootste politieke partijen over het onderwijs. Eensgezind zijn de partijen over het bevorderen van de kansengelijkheid in het onderwijs. Ook investeren in leraren is geen groot discussiepunt. Punten van onenigh...

Normal_logo_college_voor_de_rechten_van_de_mens

College Mensenrechten: Passend Onderwijs strijdig met VN-verdrag?


Strookt ons huidige systeem van Passend Onderwijs met het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, dat Nederland vorig jaar heeft geratificeerd? Dat is een van de vragen die 8 maart worden voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens. De zaak is aangespannen door de ouders van Kubo, een jongen met downsyndroom die werd...

Logo_logo_lansbrekers

Lansbrekers-bootcamp 'Passend onderwijs zonder thuiszitters' op Dag van Leerplicht


Op 16 maart, de Dag van de Leerplicht, wordt de tweede editie van de bootcamp 'Passend onderwijs zonder thuiszitters? Het kan wel!' georganiseerd. De bootcamp is voor zogenoemde Lansbrekers; leerkrachten, ouders, bestuurders, hulpverleners en andere betrokkenen die zich willen inzetten om schooluitval en thuiszitten te voorkomen, terug te dringe...

Normal_autisme_tiener

Moeder ontwikkelt nieuwe 'ontwikkelplek' voor slimme thuiszitters


Linawijs is een innovatieve ontwikkelplek voor thuiszitters die niet terecht kunnen op een gewone school of een school voor speciaal onderwijs. Het wordt ontwikkeld door leerkracht, verpleegkundige én ervaringsdeskundige Marieke Stolte. Haar dochter Lina kon zelf geen plek vinden binnen het reguliere onderwijs. Dit meldt Trouw.

Normal_maandoverzicht

Maandoverzicht van het belangrijkste onderwijsnieuws van februari


Benieuwd naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand? Lees dan ons nieuwste maandoverzicht. De redactie heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste nieuwsfeiten, waaronder het discutabele verband tussen dyslexie en onderwijs, de voortschrijdende robotisering en de benodigde 6 miljard euro voor onderwijs. 

Normal_normal_kind_bak_geld

Dekker maakt niet extra geld vrij voor onderwijs aan hoogbegaafden


Staatssecretaris Dekker van Onderwijs zal geen extra geld vrijmaken voor hoogbegaafdenonderwijs. Dit schrijft hij in een brief aan de gemeente Den Haag. Hij reageert hiermee op een verzoek van de gemeente voor extra financiële middelen voor een aparte onderwijsvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen.

Normal_landelijk_expertise_centrum_speciaal_onderwijs_logo_lecso

Bijeenkomsten voor werknemers in speciaal onderwijs en praktijkonderwijs


De komende maanden worden er regionale bijeenkomsten georganiseerd voor het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Onderwerpen: de participatiewet, beschut werk en de wetgeving voor de Banenafspraak met doelgroepenregister. De bijeenkomsten worden georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking...

Normal_dyslexie

‘Dyslexie schuld van onderwijs? Volstrekte onzin’


Volgens het Algemeen Dagblad geven drie hoogleraren het onderwijs de schuld van het hoge aantal kinderen met dyslexie. Twee van hen, van wie één geen hoogleraar blijkt te zijn, ontkennen deze conclusie te hebben getrokken. Is het onderwijs echt de schuldige? 

NOG Topvacatures

NOG Column

Traumasensitief onderwijs is werken met de tijdlijn van een leerling!

Normal__cid_888553ef38194404a8d449cc604ad6fe_userpc

Strafregels schrijven en in de hoek staan waren vijftig jaar geleden hele normale manieren om kinderen in de klas te disciplineren. Na “verdwijn maar naar de gang!” kwamen de beloningstickers en de “stoutstoel”  daarvoor in de plaats. Kinderen kwamen, dachten wij, de school binnen als een tabula rasa. Als dit onbeschreven blad niet zo wit was al...

NOG Interview

‘Stop met gebruik termen zwarte en witte scholen’

Normal_schermafbeelding_2017-03-13_om_16.21.45


De termen ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen zijn onwenselijk en onacceptabel, vindt UvA-wetenschapper Hülya Kosar Altinyelken. De Nederlandse samenleving is zich onvoldoende bewu...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht