NOG Passend Onderwijs nieuws

Normal_klas_frustratie_les_school_leerling

Onzekere docent verwijst minder vaak door naar speciaal onderwijs


Leerlingen met gedragsproblemen, die vanuit het regulier onderwijs naar het speciaal onderwijs zijn overgestapt, blijken niet zoveel te verschillen van leerlingen die met extra ondersteuning in het regulier onderwijs blijven. Dat concludeert promovenda Inge Zweers van de Universiteit Utrecht. De verwijzing naar het speciaal onderwijs lijkt minde...

Logo_examen

Stress tijdens het eindexamen? ‘Je gedachten hoef je niet te geloven’


Voor een grote groep middelbare scholieren is mei dé maand waarin ze het beste van zichzelf moeten laten zien. De eindexamens zijn voor deze leerlingen van zo’n groot belang, dat het hen in sommige gevallen teveel wordt. De spanning slaat om in stress, met grote gevolgen voor hun schoolprestaties. 

Normal_verven__kinderen__basisonderwijs__speciaal_onderwijs__creatief

Overzicht april 2018: Staat van het Onderwijs, privacywet en gastouderbeleid


Op deze laatste dag van de maand april kijken we terug op het onderwijsnieuws. Zo deed het nieuwe rapport van de Onderwijsinspectie weer veel stof opwaaien en zetten scholen alle zeilen bij om op tijd aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen. En gastouder worden in deze tijd? Dát wordt steeds lastiger.

Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Onderwijsorganisaties publiceren eigen rapporten 'De Staat van ...'


Verschillende organisaties in het onderwijs hebben op 11 april 2018 een eigen 'staat van ...' gepubliceerd. Op het congres De Staat van het Onderwijs zijn de rapporten overhandigd aan de ministers van Onderwijs. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Normal_20180412semankerthema525x416

Leerpotentieel aanboren van kinderen met een spraak- en taalstoornis


Stichting Milo nodigt ouders en verwijzers uit voor een informatiebijeenkomst op donderdagavond 19 april in Schijndel. Een groepje kinderen met communicatief meervoudige beperkingen van 3 tot 8 jaar kunnen in het nieuwe schooljaar samen met hun netwerk starten met de voorbereiding van de stap naar passend onderwijs. Dit meldt Stichting Milo.

Normal_monteur

Hoe fout is de term laagopgeleid?


De oproep van Marianne Zwagerman om te stoppen met mensen ‘laagopgeleid’ te noemen, deed enorm veel stof opwaaien. De opiniemaker en schrijver heeft het liever over ‘praktisch opgeleid’. Ze kreeg veel lof, maar ook kritiek op haar optreden. Hoe fout is het op mensen laagopgeleid te noemen?

Normal_kalverboer_kinderombudsvrouw_kinderombudsman

Kinderombudsvrouw: betrek kinderen en jongeren bij gemeentebeleid


Betrek kinderen en jongeren bij de plannen en de uitvoering van beleid in gemeenten. En zorg dat zij binnen de gemeente een vast aanspreekpunt hebben voor al hun hulpvragen. Dat schrijven Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en tien landelijke jongerenorganisaties in een gezamenlijke brief aan de nieuwe gemeenteraadsleden in Nederland. Dit meld...

Normal_luizenzak__basisschool__po__klas__leerlingen__luizen

Beoordeling leerresultaten soepeler voor scholen met veel zorgleerlingen


Vanaf april 2018 heeft de onderwijsinspectie meer mogelijkheden om bij de beoordeling van leerresultaten van basisscholen rekening te houden met de aanwezigheid van veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen scoren soms lager op de eindtoets dan op basis van hun achtergrond te verwachten zou zijn, ondanks inspanningen ...

Normal_gebarentaal_doof_slechthorend_speciaal_onderwijs

Expertisecentrum voor regulier onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen


De vier instellingen Kentalis, Auris, VierTal en Vitus Zuid, willen hun kennis en kunde gaan bundelen in een gezamenlijk expertisecentrum. De instellingen zijn (onder meer) gespecialiseerd in onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Dit meldt Kentalis.

Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Experiment met samengaan leerlingen speciaal en regulier onderwijs


Volgend jaar start een experiment waarbij scholen uit het regulier en speciaal onderwijs hun leerlingen mogen samenbrengen in gemengde klassen. Na vier jaar zullen de scholen verder gaan als één geïntegreerde school. De PO-Raad heeft op een rijtje gezet aan welke voorwaarden scholen moeten voldoen voor deelname aan het experiment. Dit meldt de P...

Normal_normal_ritalin

Positieve effecten adhd-medicijnen op schoolprestaties overschat


Medicatie voor kinderen met adhd heeft positieve invloed op het gedrag maar niet of nauwelijks op schoolprestaties. Dat blijkt uit een nieuwe studie van klinisch neuropsychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam waarin zij 37 jaar onderzoek analyseerden. Zij adviseren daarom behandelaren om medicatie niet voor te schrijven met als doel school...

Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten


Een sluitend regionaal vangnet voor jongeren van 12 tot 23 jaar voor wie het halen van een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar is. Minister Van Engelshoven (Onderwijs) regelt dit met een wetsvoorstel. Dit meldt de Tweede Kamer.

Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

Doorstroom naar mbo afgenomen


Het aantal scholieren dat vanuit het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs doorstroomt naar het mbo is vanaf schooljaar 2010-2011 tot en met 2015-2016 gedaald. Een evaluatierapport over passend onderwijs van het door het NRO gefinancierde onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs toont dat aan. Dat meldt VOS/ABB.

Logo_image-2018-03-09

WIN: 4x2 VIP-tickets voor Ladies Night in Kinepolis! (Afgelopen)


Nationale Vriendinnendag (18 maart) wordt dit jaar een extra groot feest! Samen met bioscoopketen Kinepolis zet je je beste vriendin dit jaar namelijk extra in het zonnetje. Vertel ons op Facebook met wie jij op 18 april naar de Kinepolis Ladies Night rondom de Nederlandse romcom De Matchmaker wilt en win 4x2 VIP-tickets! 

Normal_logopedie_taal

Siméacongres 2018: 'Wat maakt het verschil'


Op 19 en 20 april organiseert Siméa haar jaarlijkse congres met als thema: wat maakt het verschil. Simea is de overkoepelende organisatie van de instellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid, gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een beperking in horen, spreken of taal. Dit meldt Lecso.

Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

'Thuiszitters' zondag in NPO Radio 1 programma Kwesties


In Nederland zitten 4200 leerplichtige kinderen langer dan drie maanden thuis volgens cijfers van de minister van onderwijs. Daarbij komen nog eens 5500 kinderen die een vrijstelling van leerplicht hebben gekregen. In 2010 waren dat nog 3100 kinderen. Dit meldt NTR.

NOG Blog

Altijd leergeluk

Normal_bar

‘Mevrouw, wist u dat wij ons de hele dag verheugd hebben op deze les?’De brugklasser die voor me zit, leunt eerst een heel stuk naar voren voor hij mij dit toefluistert. Totaal gelukzalig kijkt hij naar mij en gebaart naar alle leerlingen naast hem en achter hem in het lokaal. Hij steekt zijn duimen op en lacht de breedste lach die hij kan. Het ...

NOG Topvacatures

NOG Interview

Stress tijdens het eindexamen? ‘Je gedachten hoef je niet te geloven’

Logo_examen


Voor een grote groep middelbare scholieren is mei dé maand waarin ze het beste van zichzelf moeten laten zien. De eindexamens zijn voor deze leerlingen van zo’n groot belan...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht