NOG Passend Onderwijs nieuws

Normal_landelijk_expertise_centrum_speciaal_onderwijs_logo_lecso

Bijeenkomsten voor werknemers in speciaal onderwijs en praktijkonderwijs


De komende maanden worden er regionale bijeenkomsten georganiseerd voor het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Onderwerpen: de participatiewet, beschut werk en de wetgeving voor de Banenafspraak met doelgroepenregister. De bijeenkomsten worden georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking...

Normal_dyslexie

‘Dyslexie schuld van onderwijs? Volstrekte onzin’


Volgens het Algemeen Dagblad geven drie hoogleraren het onderwijs de schuld van het hoge aantal kinderen met dyslexie. Twee van hen, van wie één geen hoogleraar blijkt te zijn, ontkennen deze conclusie te hebben getrokken. Is het onderwijs echt de schuldige? 

Normal_verkiezingen_stemmen

Groot verkiezingsdebat over passend onderwijs


Op vrijdag 24 februari vindt in Tilburg een groot verkiezingsdebat plaats over passend onderwijs. Kandidaat-Kamerleden van tien politieke partijen hebben zich aangemeld voor het debat. Dit meldt Lesco.

Normal_schoolbord_schoolkrijt_school

Hardenberg behoudt vmbo-school voor speciaal onderwijs


De Ambelt blijft voortbestaan in Hardenberg. Vorig jaar kwam naar buiten dat de school voor speciaal onderwijs zou worden overgenomen door het Vechtdal College, maar dat plan is van de baan. Openbaar Onderwijs Zwolle en omstreken ontfermt zich nu over de vmbo-locatie. Dat meldt de Stentor.

Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Regio Eindhoven heeft minder thuiszitters dan rest van Nederland


In regio Eindhoven-de Kempen zijn er minder leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs die thuiszitten dan in de rest van Nederland. Dit is met name toe te schrijven aan de goede samenwerking in de regioDe aansluiting onderwijs, leerplicht en jeugdhulp is sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 flink verbeterd. Er word...

Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Eerste Kamer stemt voor instemmingsrecht ouders in passend onderwijs


Ouders krijgen definitief meer invloed op het passend onderwijs voor hun kinderen. Voortaan zullen de ouders toestemming moeten geven voor de manier waarop de ondersteuning en zorg voor het kind geregeld en uitgevoerd wordt door de school, het zogenoemde handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De Eerste Kamer is hiertoe dinsdag akkoord ...

Normal_maandoverzicht

Maandoverzicht van het belangrijkste onderwijsnieuws van januari


Het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand hebben wij weer voor u verzameld! Lees het nu in ons nieuwste maandoverzicht. Januari pakt uit met een aantal bijzondere onderwijsweken, de petitie van LIA tegen overvolle klassen is al ruim 30.000 keer getekend, en de Algemene Onderwijsbond wil 3,3 miljard euro van het kabinet om de werkdruk op te...

Normal_sander_dekker322

Dekker zegt bezoek St. Maartenschool af


De St. Maartenschool in het Gelderse Ubbergen krijgt geen persoonlijk bezoek van staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Onlangs ging hij in op de uitnodiging van de school om langs te komen, maar Dekker heeft laten weten toch af te zien van het bezoek. Dat meldt het AD.

Normal_logo_college_voor_de_rechten_van_de_mens

Zitting College Mensenrechten inzake passend onderwijs uitgesteld


De zitting over Kubo voor het College van de Rechten van de Mens van vrijdag 27 januari is verplaatst. Dit omdat de behandelend jurist van het College ziek is. Wegens de complexiteit van de zaak kan deze niet op korte termijn worden overgenomen door een andere jurist. Dit meldt NSGK.

Normal_thuisonderwijs_huiswerk_lezen_ouder_kind_vader

Internetconsultatie wetsvoorstel aanpassing regels thuisonderwijs


Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil de regels voor thuisonderwijs aanpassen. Door de wetgeving wil het kabinet ervoor zorgen dat kinderen die door bijzondere situaties niet naar school kunnen, toch onderwijs krijgen. De overheid heeft een internetconsultatie opengesteld voor het wetsvoorstel 'Onderwijs op een andere locaties dan de school'...

Logo_vereniging_ikook_logo

'Professionele ruimte beter voor passend onderwijs dan wettelijke klassengrootte'


De lerarenvakbond Leraren in Actie maakt zich hard om de grootte van een klas wettelijk vast te laten leggen en heeft hiervoor een petitie gestart: 'Stop de overvolle klassen'. Dit zou onder andere de invoering van passend onderwijs moeten vergemakkelijken. Als reactie hierop klinkt ook tegengeluid: vereniging IKOOK pleit voor optimale ruimte vo...

Normal_logo_college_voor_de_rechten_van_de_mens

College Mensenrechten toetst Passend onderwijs aan VN-verdrag


Strookt ons huidige systeem van Passend onderwijs met het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, dat Nederland vorig jaar heeft geratificeerd? Dat is in het kort de vraag waarover het College voor de Rechten van de Mens zich vrijdag 27 januari zal buigen. Het is de eerste keer dat het College gevraagd wordt een dergelijke zaak...

Normal_leerling_basisschool_schrijven_kind

Hoogbegaafde kinderen evenveel gebaat bij uitleg als leeftijdsgenootjes


Van hoogbegaafde kinderen wordt vaak gedacht dat zij vanzelfsprekend op de top van hun kunnen presteren. Psycholoog Bart Vogelaar ontdekte echter dat ook deze groep met training en uitleg op een test vooruitgang boekt. Bijzonder genoeg gaan ze daarin precies gelijk op met hun leeftijdsgenootjes. Dit meldt Universiteit Leiden.

Normal_onderwijs_schoolbord_

Nationaal Onderwijsdebat op 6 februari


Met het oog op de verkiezingen dit jaar organiseert de Stichting van het Onderwijs een onderwijsdebat op 6 februari 2017 in Nieuwspoort Den Haag. Onder leiding van Clairy Polak gaan de onderwijswoordvoerders van de acht grootste politiek partijen het debat aan. Ook alle voorzitters van de sociale partners in het onderwijs zijn aanwezig. Dit meld...

Normal_inspectie_onderwijs_loep_controle

'Veel inrichtingen lukt het niet om informatie school te betrekken'


In veel inrichtingen zien de samenwerkende inspecties dat het niet lukt om binnen de gestelde termijn, in het eerste perspectiefplan, de informatie van school te betrekken. Ook bij Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) De Hunnerberg is dit punt naar voren gekomen. Tevens constateren de Inspecties vaker dat er problemen zijn met het rondkrijgen...

Normal_2017__kalender

Wat verandert er per 1 januari 2017 in het onderwijs?


Vanaf 1 januari 2017 zullen verschillende wijzigingen doorgevoerd worden in het onderwijs. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? De Nationale Onderwijsgids zet alles voor u op een rij.

NOG Interview

‘Dyslexie schuld van onderwijs? Volstrekte onzin’

Normal_dyslexie


Volgens het Algemeen Dagblad geven drie hoogleraren het onderwijs de schuld van het hoge aantal kinderen met dyslexie. Twee van hen, van wie één geen hoogleraar blijkt te z...

NOG Column

Het schoolplein: een bron van inspiratie

Normal_729z0025

Steeds meer scholen richten hun schoolplein in met de visie die zij binnen de muren van het schoolgebouw uitdragen. 21st century skills, verbondenheid, vrijheid, zelfstandigheid, samenwerking; allemaal voorbeelden van principes die in het onderwijs worden toegepast en die de scholen ook graag op het schoolplein willen laten terugkomen. Het schoo...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht