Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature Ondernemende teamleider VMBO bij Young Business School Rotterdam

Bedrijf:
Young Business School Rotterdam
Functietitel:
Ondernemende teamleider VMBO bij Young Business School Rotterdam
Online datum:
12-07-2019
Aanvang functie:
01-10-2019
Plaats:
Rotterdam
Sector:
Voortgezet Onderwijs
FTE
1,0
Dienstverband:
Tijdelijk
Omschrijving:
De YBSR is een kleinschalige, internationaal georiënteerde vmbo-school voor bbl, kbl, gl en mavo. Voor elk ondernemend talent is YBSR de juiste school. In de onderbouw ontdekken onze leerlingen waar ze goed in zijn, wat hun kwaliteiten zijn, wat ondernemen voor ze betekent. En in de bovenbouw staat zowel bij het profiel economie & ondernemen als bij het profielzorg & welzijn, het ondernemen centraal.
Binnen deze profielen worden onze leerlingen opgeleid voor mbo niveau 2, 3 of 4.
 
Daarnaast werkt de YBSR samen met het Rudolf Steiner College in de vorm van vrijeschool de Kaap. De Kaap is een afdeling van de YBSR waarin vrijeschoolonderwijs aangeboden wordt voor alle leerwegen van het vmbo.
 
Bij de YBSR werken 40 docenten die onderwijs verzorgen aan een kleine 400 leerlingen.
 
Ondernemende teamleider(1,0 fte) functieschaal 12
Wij bieden jou een school in ontwikkeling waarin uitdagingen voor jouw ondernemende geest nooit te groot zullen zijn. Een team waarin we je uitnodigingen om mee te denken en te ontwikkelen. Samen maken we een plan voor iedere leerling maar ook voor iedere collega. Waar ligt jouw kracht en wat wil jij nog ontwikkelen om het beste uit jezelf, je collega’s en de leerling te halen?
 
Informatie over de school kun je vinden op de website van Young Business School:
 
www.youngbusinessschool.nl/
 
Functieomschrijving
Het managementteam van Young Business School wordt gevormd door de locatiedirecteur en collega teamleider. De teamleider bovenbouw is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, in stand houden en uitvoeren van het onderwijskundig en organisatorisch beleid binnen de school en werkt daarbij samen met de locatiedirecteur, de collega teamleider, de afdelingsleider vrije school en de leerjaarcoördinatoren. Naast personeelsbeleid, leerlingenzorg en organisatie is de teamleider bovenbouw met name verantwoordelijk voor het sturen op (leer)resultaten en de (leer)opbrengsten binnen de school en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteitszorg op basis van de PDCA cyclus. De teamleider legt verantwoording af aan de locatiedirecteur.
 
Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden:
 • een belangrijke cultuurdrager zijn die wordt gekenmerkt door voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering en voor reflectie en ontwikkeling
 • het aansturen van de mentoren en vakdocenten met een duidelijke focus op het leren van leerlingen
 • het bevorderen en bewaken van het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het team
 • coördineren van het geheel van activiteiten van de YBSR dat er op is gericht om de opbrengst van het lesgeven op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen of te houden
 • het systematisch kunnen expliciteren (normen stellen), evalueren (toetsen) en bijsturen (verbeteren) alle activiteiten van het handelen bij het verzorgen van onderwijs
 • het bewaken van het integrale proces rondom kwaliteitszorg
 • het analyseren van de onderwijs(leer)rendementen en op basis daarvan het plegen van interventies
 • de coördinatie/begeleiding van nieuwe docenten
 • het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met de leden van het team
 • het organiseren, bevorderen en mede-uitvoeren van adequate leerlingenbegeleiding
 • het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering door het team
 • het opstellen van (tussentijdse) verantwoordingen over de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding
 • casemanagement, sturen op verzuim
 • werving en selectie van personeel samen met de locatiedirecteur
 • het opstellen van de jaarplanning voor docenten en leerlingen
 • beleidsvoorbereiding en uitvoering
 • het vormgeven en uitvoeren van PR-beleid
 • het verzorgen van een aantal lessen
 • het organiseren van (informatie)bijeenkomsten en schoolevenementen
 
 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG vind eeb cursus of training