Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature Directeur Domein Gezondheid en Welzijn

Bedrijf:
Windesheim via Colourful People
Functietitel:
Directeur Domein Gezondheid en Welzijn
Online datum:
30-09-2021
Plaats:
Zwolle
Sector:
Hoger beroepsonderwijs
Uren:
40
Omschrijving:
Directeur voor het Domein Gezondheid en Welzijn van Hogeschool Windesheim
Zwolle

Bij Windesheim bouwen we samen aan de toekomst; dat geldt voor onderwijs, onderzoek en onze organisatie. We maken werk van uitdagend en innovatief onderwijs voor onze studenten met voor elke student een eigen leerroute die persoonlijk, uitdagend en flexibel is. We maken werk van praktijkgericht onderzoek gericht op een inclusieve en duurzame samenleving. En onze bijdrage aan een Leven Lang Ontwikkelen zorgt ervoor dat mensen kansrijk zijn en blijven op de arbeidsmarkt. Windesheim is een bijzondere, innovatieve leeromgeving, we zijn koploper en daar zijn we trots op!

Voor het domein Gezondheid en Welzijn zijn we op zoek naar een directeur die de bijzondere en grote ontwikkelingen in het werkveld van zorg en welzijn ziet en durft te agenderen. We zoeken een inspirerende persoonlijkheid die met lef en empathie leiding geeft aan de grote veranderingen die gaande zijn door deze samen met collega’s te vertalen naar onderwijsvernieuwing en onderzoekvraagstukken. De zorg- en welzijnssector is een breed werkveld dat ongelofelijk in beweging is en staat voor majeure uitdagingen. We zoeken daarom een directeur die beseft dat we nu bezig zijn om de professionals van de toekomst op te leiden.

We zoeken een ambitieuze, verbindende en vernieuwende directeur die met kennis en passie wil bijdragen aan de toekomst van het domein Gezondheid en Welzijn van Windesheim! Ben jij iemand met visie en ambitie die kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek in samenwerking met partijen in de samenleving verder wil vormgeven?

Gezondheid en Welzijn is een domein waar de kwaliteit van onderwijs en onderzoek uitstekend geborgd is. Het is een domein dat continu aansluiting zoekt bij het werkveld zowel in onderwijs als in onderzoek, en dat steeds zoekt naar nieuwe kansen, uitdagingen en mogelijkheden voor haar studenten, onderzoekers en professionals. Dat vraagt van een nieuwe directeur strategisch leiderschap en het vermogen om van buiten naar binnen te kijken.

De nieuwe directeur van het domein Gezondheid en Welzijn weet collega’s te inspireren om studenten en cursisten het onderwijs te bieden dat ze verdienen. Je geeft leiding aan een dynamisch domein dat professionals aflevert aan de sectoren zorg en welzijn, gekenmerkt door hun eigen dynamiek en gebruiken. Onderling vervlechten en samen vernieuwen vormen centrale thema’s in deze sectoren. Dat vraagt van een nieuwe directeur veranderkundige visie, sturen op de meerwaarde van de verbinding tussen Gezondheid en Welzijn binnen het domein, evenzo met de andere domeinen van Windesheim in Zwolle en Almere (Techniek, Business, media en recht, Bewegen en Educatie) maar bovenal met diverse partners in de regio, landelijk en daarbuiten.

Herken jij jezelf in dit profiel en krijg je energie van deze kansen en mogelijkheden? Dan spreken we je graag!

Functie-inhoud
Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, onderzoek, de innovatie en de bedrijfsvoering binnen het domein Gezondheid een Welzijn. Met visie op en kennis van zaken van actuele ontwikkelingen in de sector initieer en organiseer je de innovatie in het domein, waarbij je in onderwijs en onderzoek aansluit bij de behoeften uit de samenleving. Hierbij zet je je expertise op het vlak van de grote transitievraagstukken in de zorg- en welzijnssector in. Naast het bevorderen van de samenwerking tussen opleidingen in Windesheim (binnen het domein en domein overstijgend) is ook het versterken van regionale en (inter)nationale samenwerking en verbinding met het werkveld een belangrijk deel van je werk. Als directeur vertegenwoordig je gezaghebbend en toegankelijk het domein naar buiten toe bij externe stakeholders.

De organisatie
Met ruim driehonderdvijftig medewerkers verzorgt het domein Gezondheid en Welzijn in Zwolle, onderwijs en onderzoek voor ruim 4000 studenten en professionals. Het domein werkt vanuit de maatschappelijke opdracht om studenten en professionals op te leiden die leven, leren en leiderschap tonen in een snel veranderende wereld en die een bijdrage kunnen leveren aan oplossingsrichtingen voor maatschappelijke vraagstukken. Onderwijs en onderzoek worden samenhangend ingezet voor het vormgeven van nieuwe en vernieuwende onderwijspraktijken in het (internationale) werkveld.

Het domein is georganiseerd in een kenniscentrum en een aantal groepen van opleidingen (op basis van inhoudelijke verwantschap) die functioneren als resultaatverantwoordelijke eenheid. Elke groep staat onder leiding van een opleidingsmanager. De opleidingsmanagers vormen samen het Team Onderwijs managers (TOM) dat als overleggremium voor het MT functioneert. De directeur vormt samen met de manager Bedrijfsvoering het MT van het domein.

Onderwijs
Het onderwijsportfolio bestaat uit:
 • Bacheloropleidingen op het gebied van Verpleegkunde en Social Work, en binnen het cluster Ondernemend & Innovatief: Logopedie, Pedagogisch Management Kinderopvang en Educatie en in afbouw Toegepaste Gerontologie.
 • AD-opleidingen in Sociaal werk in de zorg en sociaal financiële dienstverlening.
 • Masteronderwijs in ontwikkeling (Ervaringsdeskundigheid en Leiderschap in Complexiteit, gericht op het organiseren van persoonsgerichte zorg en sociaal welzijn).
 • Een aanbod aan Leven lang ontwikkelen en flexibel deeltijdonderwijs.

In het kader van de Strategische Koers van Windesheim wordt de komende jaren het onderwijs ontwikkeld op basis van Leeruitkomsten om zo flexibele, eigen leerroutes mogelijk te maken en beter aan te sluiten op enerzijds de wensen van de student en anderzijds de ontwikkelingen in het werkveld. Vanuit de opleidingen in het cluster Ondernemend & Innovatief wordt in het onderwijs intensief samengewerkt met het werkveld in de vorm van living labs en proeftuinen.

Onderzoek
Het kenniscentrum Gezondheid en Welzijn, waarvan je ook directeur bent, sluit aan op de ambitie van Windesheim om met onderzoek bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Het onderzoek draagt bij aan de verbetering van de leefomstandigheden van groepen en individuen in de lokale en regionale samenleving. Hierbij ligt de nadruk op jeugd, ouderen, verslaving en psychiatrie en techniek in de zorg. De volgende lectoraten maken deel uit van het Kenniscentrum:
 • Goed leven met Dementie.
 • Jeugd.
 • Jeugd en media.
 • De Gezonde Samenleving.
 • GGZ en samenleving.

Directieteam
Als Directeur G&W maak je deel uit van het Directieteam (DT) van de hogeschool en lever je samen met je collega-directeuren van de domeinen en diensten actieve bijdragen aan de visie en strategievorming van de hogeschool en de implementatie van de Strategische Koers. Je maakt deel uit van het Directieteam en rapporteert aan het College van Bestuur. Ook vervul je een rol bij projecten op hogeschoolniveau, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit.

Je opdracht
Als directeur vormen de volgende aandachtsgebieden van het domein je opdracht:
 • De ambities uit de Strategische Koers van Windesheim vormgeven en vertalen naar activiteiten in het domein en over de grenzen van het domein heen.
 • Borgen van de goede kwaliteit van onderwijs en onderzoek in het domein en tegelijkertijd richting geven aan de onderwijsinnovatie en de doorontwikkeling van het onderzoek.
 • Verder vormgeven van de samenwerking met het onderwijs in de andere domeinen in Zwolle en Almere en het werkveld.
 • Zorgdragen voor goede studentbegeleiding, verminderen van onnodige uitval en werken aan goede doorstroom in de keten.
 • Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het kenniscentrum van het domein en de doorontwikkeling van praktijkgericht onderzoek in wisselwerking met regionale partners.
 • Het verder professionaliseren van de organisatiecultuur en de bedrijfsvoering en deze waar mogelijk verder verbeteren.
 • Het onderhouden en doorontwikkelen van samenwerkingsverbanden zowel in de regio als nationaal en internationaal. Het vertegenwoordigen van het domein naar partners (onderwijs, zorg, overheid, bedrijven).
 • Het aansturen en coachen van de managers in het MT.

Wij vragen
 • Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring, ook als leidinggevende, in zorg en welzijn en/of het hoger onderwijs.
 • Je bent bekend met de complexiteit van een onderwijsorganisatie en de hierbij behorende kwaliteitseisen.
 • Je hebt een visie op actuele ontwikkelingen in het werkveld en weet die samen met collega’s helder te vertalen naar het onderwijs- en onderzoeksportfolio.
 • Je hebt visie op en oog voor de kracht van diversiteit en inclusie en handelt hier vanzelfsprekend naar.
 • Je beschikt over een netwerk in de sector Zorg en Welzijn.
 • Je bent een verbindende en inspirerende leidinggevende.
 • Je aansturing wordt gekenmerkt door een open houding voor andere meningen en opvattingen. Met die houding weet je met directe collega’s, medewerkers, stakeholders en studenten op verschillende niveaus verbinding te leggen en in dialoog te zijn.
 • Je hebt passie en talent voor samenwerking en communicatie.
 • Je bent een innovator met oog voor praktische implementatie van beleid en doelstellingen.
 • Je combineert ruimte voor professionals met helderheid en daadkracht. Je faciliteert en ondersteunt medewerkers bij ontwikkeling en verandering, brengt focus en spreekt medewerkers aan.
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, beschikt over financieel inzicht en bent communicatief vaardig.
 • Je bent in staat onafhankelijk en strategisch te denken en te handelen, en weet tegelijkertijd constructief samen te werken binnen het directieteam.
 • Je draagt graag bij aan Windesheim brede ontwikkelingen in samenwerking met het Directieteam
 • Je bent in het bezit van een master.

Windesheim als werkgever
Hogeschool Windesheim biedt iedereen die het in z’n mars heeft, de kans om hoger onderwijs te volgen. Dat doen we in samenspraak met bedrijven en instellingen uit de regio’s rond Zwolle en Flevoland. We bieden jongeren en professionals een eigen leerroute zodat je je ontwikkelt op het (vak)gebied dat bij je past. We hebben oog voor elkaar en zijn betrokken bij de samenleving. Wij durven te vernieuwen en het bestaande ter discussie te stellen. Samen zijn we nieuwsgierig hoe het beter kan. Wij delen onze kennis en zijn gericht op samenwerken.

Met ruim 25.000 studenten en cursisten en meer dan 2.000 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere zijn we één van de grotere hbo-instellingen in Nederland. Windesheim behoort volgens de Keuzegids HBO al jaren tot één van de beste hogescholen van Nederland en daar mogen we trots op zijn. De studenttevredenheid en medewerkerstevredenheid is hoog.

Wij bieden
Wij bieden een uitdagende functie, voor de duur van 5 jaar binnen een dienstverband voor onbepaalde tijd. Bij benoeming krijgt u een aanbod in de vorm van een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Deze functie valt onder de functiekarakteristiek van directeur. Regelingen als dertiende maand, volledige reiskostenvergoeding voor OV, verlofregelingen en gratis sporten voor medewerkers maken deel uit van het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket.

Het bruto maandsalaris bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 6.284,- en maximaal € 8.225,- (conform schaal 16, cao hbo). Je standplaats is Zwolle.

Heb je interesse?
Heb je belangstelling voor deze functie? Windesheim laat zich in deze procedure adviseren door werving en selectiebureau Colourful People. Rene Burgler, partner bij Colourful People, geeft je graag antwoord op vragen. Hij is bereikbaar via r.burgler@colourfulpeople.nl of op 06 2857 5436.

Tot slot
Je belangstelling, een mooie motivatie en cv, ontvangen we graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk donderdag 21 oktober via het sollicitatieformulier op de website van Colourful People.

Deze procedure is gelijk intern en extern geplaatst. Onze adviespartner Colourful People gaat op korte termijn in gesprek met kandidaten.
 • Uiterlijk in week 43 vinden de virtuele preselectiegesprekken met Colourful People plaats.
 • De 1e selectiegesprekken vinden plaats op 8 november
 • De tweede gesprekken vinden plaats in week 47 of 48.

Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG Topvacatures

Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

Cursusmanager Strafrecht

Meer vacatures...
Fontys Hogescholen via TwynstraGudde Executive Search

Directeur Fontys Hogeschool HRM en Psychologie

Meer vacatures...
Zuyd & Fontys Hogescholen (viaTwynstraGudde Executive Search)

Directeur Dienst Onderwijs & Onderzoek

Meer vacatures...