Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature locatiedirecteur

Bedrijf:
Veluwse Onderwijsgroep - primair onderwijs
Functietitel:
locatiedirecteur
Online datum:
13-01-2021
Plaats:
Apeldoorn
Sector:
Basisonderwijs
Omschrijving:
Voor onze school KBS Anne Frank in Apeldoorn zoeken wij per 01-05-2021 of zo mogelijk eerder een:
 
locatiedirecteur
wtf 0,8
uitbreiding naar wtf 1,0 is bespreekbaar
 
Wie zijn wij?
KBS Anne Frank is een open-katholieke basisschool met ongeveer 200 leerlingen in de mooie wijk De Parken in de gemeente Apeldoorn. De school beschikt over twee goed onderhouden schoolgebouwen en maakt gebruik van een aangrenzende gymzaal. De school kenmerkt zich door kleinschaligheid, rust, voorspelbaarheid en structuur en biedt een passend aanbod ten aanzien van de kernvakken lezen, taal en rekenen. Daarnaast wordt ook veel geïnvesteerd in de brede ontwikkeling van kinderen. Betrokken professionals werken iedere dag met passie aan goed onderwijs om daarmee het beste uit de leerlingen en zichzelf te halen. Het team is de laatste jaren sterk van samenstelling veranderd. Er is binnen de school veel aandacht voor een positief pedagogisch klimaat. Leerlingen en ouders voelen zich dan ook gekend en erkend. Ouders waarderen daarbij het gemoedelijke karakter en laagdrempeligheid bij onze leerkrachten en directie.
 
Wat ga je doen?
Je geeft samen met het MT (IB-er en bouwcoördinatoren) invulling aan passende en gewenste onderwijsontwikkelingen middels ‘verbindend leiderschap’. Je hebt daarbij de dagelijkse leiding over een betrokken team van ongeveer 18 medewerkers.
Je investeert in zichtbaarheid naar ouders en het team en hebt hierbij een proactieve houding. Het motiveren van medewerkers behoort tot je basisvaardigheden en je bent in staat om ontwikkelingswensen te herkennen, te ondersteunen en te faciliteren. De school werkt al enige tijd samen met stichting leerKRACHT om het onderwijs voor alle kinderen elke dag een beetje beter te maken.
Jouw kennis en expertise zet je niet enkel in ten behoeve van KBS Anne Frank, maar je bent ook bereid deze te delen met de andere scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep. Ondersteuning wordt vanzelfsprekend geboden door de stichtingsdirecteur en deskundige adviseurs vanuit het servicebureau.
 
Hoe pak je dat aan?
Vanuit je eigen ervaring met het realiseren van goed onderwijs heb je een duidelijke visie op hoe je innovatie, uitdagend onderwijs en een beredeneerd aanbod wilt vormgeven passend bij de leerlingen van de school. Je bent een teamspeler en staat stevig in je schoenen. Kennis van groepsprocessen en teamdynamiek helpt je bij het inspirerend leidinggeven aan professionals en het realiseren van optimale samenwerking tussen alle partijen. Je ziet en herkent de kwaliteiten binnen je team en bent in staat deze in te zetten ten behoeve van goed onderwijs. 
Je beschikt over een groot empathisch vermogen, maar durft ook moeilijke besluiten te nemen en deze te verdedigen. Vanuit een reflectieve houding gun je jezelf en jouw collega’s de kans om te mogen leren van gemaakte fouten.
Bij alles wat je doet, heb je oog voor de belangen van kinderen, teamleden en ouders. Hierbij ben je in staat om helder, proactief en transparant naar alle partijen te communiceren.
Je bent in staat draagvlak te creëren binnen het team en bij ouders voor nieuwe ontwikkelingen en besluiten. Jouw leiderschapsstijl is vooral verbindend en daarmee weet je een goede balans aan te brengen tussen het individuele en het organisatiebelang. 
 
Veluwse Onderwijsgroep
KBS Anne Frank is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep. De Veluwse Onderwijsgroep bestaat uit 27 scholen voor primair- en voorgezet onderwijs in Apeldoorn en omgeving. Meer dan 1400 collega’s werken dagelijks aan kwalitatief hoogstaand onderwijs aan meer dan 13.000 leerlingen. Zij worden daarbij ondersteund en gefaciliteerd door het servicebureau.

Wat bieden wij?
De Veluwse Onderwijsgroep, waar KBS Anne Frank onderdeel van uitmaakt, biedt je een aantrekkelijke en lerende werkomgeving waarin ruimte is om de functie zelf vorm en inhoud te geven. Deze functie van locatiedirecteur betreft een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband. De functie is beschreven en gewaardeerd in salarisschaal D12 conform de CAO PO (minimaal € 3.459 en maximaal € 5.527 bruto op basis van een fulltime dienstverband). Om de functie goed in te kunnen vullen is een Master Leadership in Education, een afgeronde schoolleidersopleiding of vergelijkbare opleiding, gewenst.
 
Wil je meer weten?
Op de website van KBS Anne Frank vind je meer informatie over de school. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Gert Visser, stichtingsdirecteur. Dat kan telefonisch (06-10163737) of per e-mail (g.visser@veluwseonderwijsgroep.nl).
 
Wil je solliciteren?
Geweldig! Bezoek onze website en solliciteer.
Reageren kan tot en met zondag 31 januari 2021. Volledigheidshalve: sollicitaties per e-mail of andere kanalen dan onze website nemen we niet in behandeling. 
 
Hoe verloopt de procedure?
Het digitale voorselectiegesprek staat op woensdag 4 februari gepland. De eerste gespreksronde waarin je gesprekken voert met de leden van een benoemings- en een benoemingsadviescommissie vindt plaats op donderdag 11 februari op het servicebureau van de Veluwse Onderwijsgroep. Mocht je de vervolgprocedure ingaan, dan voer je een tweede gesprek met de leden van beide commissies op woensdag 17 februari. Mogelijk volgt er nog een derde gesprek op vrijdag 19 februari.  
 
Een pre-employment check en referentie-onderzoek kunnen net als een assessment deel uit maken van de procedure.

Wij worden blij van direct contact met jou, van acquisitie n.a.v. deze advertentie niet.

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG vind eeb cursus of training