NOG Vacature Afdelingsleider

Bedrijf:
Trias VMBO
Functietitel:
Afdelingsleider
Online datum:
11-01-2019
Plaats:
Krommenie
Sector:
Voortgezet Onderwijs
FTE
0,8 tot 1,0
Dienstverband:
Tijdelijk met uitzicht op vast
Omschrijving:
Over de school
Trias in Krommenie biedt 1300 leerlingen vmbo-onderwijs in alle leerwegen op basis van de volgende kernwaarden: veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Trias biedt meer!
Het onderwijs is zo ingericht dat hoofd, hart en handen in samenhang aan bod komen. Onze leerlingen krijgen de ruimte en gelegenheid op een zorgvuldige manier hun richting te ontdekken. Tegelijkertijd zorgen onze gedifferentieerde lessen er voor dat onze leerlingen uitgedaagd worden.
Ouders worden intensief betrokken bij het leerproces van hun kinderen. Het onderwijs krijgt in samenhang met de omgeving (wijk, regio, bedrijfsleven) vorm en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit maakt de organisatie enerzijds complex en anderzijds consistent en staat hiermee midden in de maatschappij.
 
In de docententeams wordt hard gewerkt aan een uitdagend en veilig pedagogisch leerklimaat, waarin de onderlinge verbinding wordt opgezocht en verbetering van resultaten een belangrijke doelstelling is.
Leerlingen bouwen in vier jaar een loopbaandossier op dat aansluit bij hun individuele talenten en passies. Docenten ondersteunen de brede ontwikkeling van de leerlingen en zij stimuleren hen op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 
Wat geldt voor leerlingen, geldt ook voor onze collega’s. Zij krijgen de ruimte om te leren, te onderzoeken en te experimenteren en dus ook om fouten te maken. Alle medewerkers wordt actief scholing aangeboden. De scholing wordt door zowel Trias als door de OVO-academie aangeboden. Iedere docent is anders en heeft iets anders te bieden; dit wordt gezien, gewaardeerd en benut.
 
Het schoolplan ‘Trias ontwikkelt’ 2016-2020 is ambitieus. De doelstellingen zijn erop gericht de organisatie verder te professionaliseren en zo in te richten zodat, als vanzelfsprekend, gezamenlijk wordt gewerkt aan beter onderwijs voor alle leerlingen.

Over de functie
Door interne mobiliteit van één van onze afdelingsleiders zoeken wij een nieuwe collega voor het tweede leerjaar vmbo basisberoeps, kaderberoeps en theorethische leerweg. In nauwe samenwerking met de andere vier afdelingsleiders, de adjunct-directeur en de directeur geef je leiding aan de collega’s binnen je afdeling en ben je integraal verantwoordelijk voor onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Je maakt onderdeel uit van de schoolleiding en draagt ook verantwoordelijkheid voor een of meerdere schoolbrede portefeuilles. Je geeft op inspirerende wijze uitvoering aan het onderwijs- en kwaliteitsbeleid van de school en draagt bij aan de ontwikkeling daarvan.

De opdracht
Trias VMBO is in ontwikkeling en in beweging en heeft te maken (gehad) met een demografische krimp. De teams zetten onder leiding van de afdelingsleiders stevig in op een helder onderwijskundig profiel, professionalisering en kwaliteitsverbetering. In verbinding met elkaar en gericht op onderlinge afstemming vertaalt de schoolleiding in samenspraak met de medewerkers het schoolplan in een concrete onderwijsprogrammering. Resultaatverantwoordelijk is in deze een kernwoord.

 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG Topvacatures

NOG vind eeb cursus of training