Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature Directeur PO

Bedrijf:
stichting Prohles
Functietitel:
Directeur PO
Online datum:
11-09-2019
Aanvang functie:
01-01-2020
Plaats:
Katwijk
Sector:
Basisonderwijs
FTE
0,8-1,0
Dienstverband:
Vast
Omschrijving:
Organisatieprofiel:
De Groen van Prinstererschool valt onder het bevoegd gezag van de stichting Prohles (sinds 1 januari 2018). Prohles is een gezonde, zelfstandige organisatie die zich richt op hoogstaand onderwijs en passende zorg voor elke leerling. De 12 scholen van stichting Prohles (www.prohles.nl) handelen vanuit een Christelijke levensovertuiging.

De Groen van Prinstererschool is een open, Hervormde basisschool (PKN) in Katwijk aan Zee.
Een betrokken en professioneel team van circa 20 leerkrachten verzorgt dagelijks goed onderwijs aan ongeveer 265 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. Zij worden daarbij ondersteund door een vakkundig en krachtig zorgteam. Het team laat zich laten leiden door Gods woord in het onderwijs en de dagelijkse omgang met elkaar.

Met de leerlingen, ouders en het team werken wij samen aan de groei van ieder kind. Daarbij hebben wij in het bijzonder oog voor de verschillen tussen leerlingen.

De Groen van Prinstererschool is een reguliere basisschool die volop in ontwikkeling is. Onderlinge geborgenheid, verdraagzaamheid en zorg voor elkaar worden als belangrijke waarden gezien. Kernwoorden zijn geïnspireerd, kindgericht en samen. Dat wordt zowel in onze identiteit als in ons ons onderwijs vorm gegeven.
De prognoses laten een kleine daling zien in het leerlingenaantal met daarna weer een verwachte lichte groei.

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG vind eeb cursus of training