NOG Vacature Adjunct Directeur - Marcanti college

Functietitel:
Adjunct Directeur - Marcanti college
Online datum:
07-05-2018
Provincie:
Noord-Holland
Sector:
Voortgezet Onderwijs
FTE
0,8 - 1,0
Omschrijving:

Twee Adjunct-directeuren Marcanti College (0,8-1,0 fte)

innovatief | verbindend | doelgericht

De functie in het kort

Als adjunct-directeur, een vernieuwde functie binnen het Marcanti College, bouwt u samen met de directeur en collega adjunct-directeur mee aan het fundament van Professionele Leergemeenschappen (PLG’s). U werkt daarbij nauw samen met docenten aan de uitvoering van eigentijds, evidence-inspired onderwijs. Een proces in wording, waarin u een belangrijke bijdrage levert aan een lerende organisatie. Uw inspirerende ideeën over onderwijsvernieuwing dragen bij aan de ontwikkeling van de leerlingen. Als adjunct-directeur zet u uw leiderschapskwaliteiten en een sterk empathisch vermogen in. Zakelijk en tegelijkertijd mensgericht verbindt u medewerkers aan de ingezette onderwijskundige koers. U ziet kansen en mogelijkheden en benut de aanwezige kennis en ervaring van medewerkers. Uw humor en relativeringsvermogen dragen bij aan een resultaatgerichte cultuur, waarin u medewerkers stimuleert het beste uit leerlingen te halen.

Ingangsdatum

01-08-2018.

Bedrijfsinformatie

Het Marcanti College is een ondernemende school en biedt 5 opleidingen voor leerlingen met vmbo (basis/kader), tl/mavo, havo en vwo advies in Amsterdam West. Het Marcanti is onderdeel van Esprit Scholen. Esprit Scholen bestaat uit 12 scholen en biedt een gevarieerd onderwijsaanbod van primair en voortgezet onderwijs. Het onderwijsmanifest van Esprit scholen vormt de basis voor de inhoudelijke ontwikkelingen de komende jaren. Esprit Scholen kent een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De schooldirecteuren vormen samen het managementteam. Het managementteam is een belangrijk overleg- en adviesorgaan voor het College van Bestuur.
 
Het Marcanti College telt ongeveer 630 leerlingen en is een goede, veilige en prettige school met veel aandacht voor leerlingen. Er werken zo´n 70 medewerkers met een goede balans in de verdeling man/vrouw en een evenwichtige leeftijdsopbouw. De school kenmerkt zich door veel aandacht voor de individuele leerlingen: leerlingen voelen zich thuis en worden gezien door de medewerkers. Het Marcanti College wil iedere leerling optimaal ondersteunen om zijn talenten te ontwikkelen en stelt leerlingen in staat hun hoogst haalbare diploma te behalen. Een leerroute op maat! In het vervolgonderwijs vallen leerlingen op: zij hebben geleerd te leren-leren, zijn zelfverantwoordelijk, sociaal en maatschappelijk betrokken en tonen mediawijsheid.
 
Door een wijziging in de organisatiestructuur is er binnen het Marcanti College met ingang van 1 augustus 2018 ruimte voor twee adjunct-directeuren. In de nieuwe organisatiestructuur bestaat de schoolleiding uit een directeur en twee adjunct-directeuren. Zij vormen samen de directie en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken, de aansturing van het personeel, de onderwijsontwikkeling en logistiek (bedrijfsvoering). Binnen de schoolleiding zullen de portefeuilles nog worden verdeeld.
 
Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken docenten op het Marcanti College in Professionele Leergemeenschappen (PLG's). Iedere collega behoort tot een PLG. Een PLG bestaat uit een groep docenten die samen verantwoordelijk is voor het leren van een groep leerlingen. De PLG zorgt ervoor dat alle leerlingen op hoog niveau leren. De docenten in elke PLG voeren gezamenlijk het haalbare en gegarandeerde curriculum uit, zoals dat door de secties is geformuleerd. Het onderwijsondersteunend personeel vormt samen tevens een PLG.
 
Voor meer informatie zie: www.marcanti.nl en www.espritscholen.nl.

Competenties en vaardigheden

Onze ideale adjunct directeur:

 • is een onderwijskundig leider met kennis van zaken die op een inspirerende en verbindende wijze sturing geeft aan de ingezette verander- en verbeterprocessen;
 • heeft interesse in en kennis van onderwijsvernieuwingen (gedifferentieerd leren, didactiek, actuele leerpsychologie en media);
 • is toegankelijk, transparant, open, besluitvaardig en resultaatgericht met een focus op de ontwikkeling van onderwijskwaliteit;
 • heeft interesse in het werken in een grootstedelijke omgeving;
 • zet de ingezette cultuuromslag richting professionele leergemeenschappen voort;
 • spreekt hoge verwachtingen uit en weet de professionele schoolcultuur te borgen;
 • delegeert verantwoordelijkheden naar de juiste medewerkers en geeft vrijheid om initiatieven te tonen;
 • overziet het brede speelveld, treedt coachend op naar docenten, weet draagvlak te creëren en kan prioriteren;
 • is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten.

Wat vragen wij?

Opleiding:

 • Hbo+ / academische opleiding.
 • Onderwijsbevoegdheid.

Kennis en ervaring:

 • Enkele jaren ervaring in een leidinggevende functie in het (voortgezet) onderwijs.
 • Kennis van onderwijsontwikkelingen binnen het (voortgezet) onderwijs.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Ervaring met ontwikkeling-/veranderprocessen.

Schaal

Cao-VO 13.

Wat bieden wij?

Esprit scholen biedt:

 • een uitdagende functie met voldoende ontwikkelingspotentieel;
 • een enthousiast team van docenten en onderwijsondersteuners;
 • een ondersteunend bestuur gericht op kansen en ontwikkeling;
 • een tijdelijke benoeming voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Het Marcanti College bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 28 mei 2018 om 09.00 uur via het online sollicitatieformulier.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 30 en 31 mei 2018 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 5 juni en 12 juni 2018 op Het Marcanti College, Jan van Galenstraat 31, 1051 KM Amsterdam Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Marcel van der Linden (consultant) via info@scolix.nl of: 020-737 00 61.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Gegevens ScoliX

Naam instelling:
ScoliX
Adres:
Burgemeester Stramanweg 63
Postcode:
1191 CX
Plaats:
Ouderkerk aan de Amstel
Telefoonnummer:
020 737 0061
Website:
https://www.scolix.nl/
Provincie:
Noord-Holland
Omschrijving:

ScoliX is actief in het onderwijs. Bewust. Omdat onderwijs een boeiende wereld is, waar leiders het verschil kunnen maken. We vinden het een voorrecht om aan die wereld een bijdrage te mogen leveren.

ScoliX zet zijn expertise in op drie gebieden: interim, search en consult.

We kennen het onderwijs van binnenuit en we begrijpen wat u wilt: een perfecte match, een snelle & zakelijke aanpak, deskundig en onderwijseigen advies, zorgvuldig & persoonlijk overleg en bovenal: liefde voor het onderwijs.

NOG Topvacatures

NOG vind eeb cursus of training