Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature Docent Algemeen vormend onderwijs (AVO)

Bedrijf:
Pleysier College Zoetermeer
Functietitel:
Docent Algemeen vormend onderwijs (AVO)
Online datum:
12-07-2019
Aanvang functie:
01-09-2019
Plaats:
Zoetermeer
Sector:
Voortgezet Speciaal Onderwijs
FTE
0.6
Omschrijving:
ONDERWIJS VOOR SPECIALE LEERLINGEN
Pleysier College Zoetermeer is een bruisende school voor speciaal onderwijs waar in kleine groepen aan ongeveer 80 leerlingen vmbo-onderwijs (BB/KB/TL) wordt gegeven. Onze leerlingen, die ons elke dag uitdagen met hun gedrag, zijn 12 tot 18 jaar oud. Kenmerkend voor onze school is een grote diversiteit aan leerlingen. In goed overleg met de leerlingen en
hun ouders geven wij onderwijs op maat en leren we leerlingen met de Win-Win methode hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gedrag en helpen we ze daarbij vanuit een natuurlijke, horizontale gezagspositie.

VACATURE VOOR LERAREN
We hebben een vacature (0,6 fte) voor een docent avo.

WE DOEN HET SAMEN
Als leraar heb je vaak een eigen vaste groep en ben je ook mentor voor je leerlingen. In de onderbouw geef je de AVO-vakken en speciale vakdocenten geven de vakken beeldende vorming, beweging en koken. In de bovenbouw volgen de leerlingen het profiel Economie & Ondernemen waar je mogelijk ook les in geeft. Je wordt ondersteund door een breed samengesteld multidisciplinair team met onder meer gedragswetenschappers en lerarenondersteuners.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF
Voor al onze leerlingen geldt dat ze aangewezen zijn op een orthopedagogische en orthodidactische aanpak. De leerlingen werken via een praktisch en theoretisch programma aan verbetering van gedrag, zelfredzaamheid, kennis en vaardigheden. Vanuit het
principe ‘één jongere, één plan’ wordt in overleg met de jongere, de ouders/verzorgers en ketenpartners voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin de leer- en ontwikkeldoelen zijn geformuleerd en de ondersteuningsbehoefte van de leerling is omschreven. De leer- en ontwikkeldoelen zijn gericht op een optimale uitstroom en volwaardige deelname aan de maatschappij.

ONZE AMBITIE
We willen het onderwijs voor onze leerlingen nog leerzamer en uitdagender maken. Daarom vinden we het belangrijk dat onze nieuwe collega’s leergierig zijn, ideeën hebben over eigentijds onderwijs en flexibel, ambitieus, sociaal vaardig, een doorzetter en kwaliteitsbewust zijn. Op Pleysier College Zoetermeer werken we aan:
  • een uitdagende, betekenisvolle en stimulerende leeromgeving binnen en buiten de school;
  • ICT als didactische strategie voor het realiseren van gepersonaliseerd leren;
  • een goede transitie naar vervolgonderwijs.

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG vind eeb cursus of training