NOG Vacature Concerncontroller

Bedrijf:
Openbaar Onderwijs Groningen
Functietitel:
Concerncontroller
Online datum:
08-02-2019
Plaats:
Groningen
Sector:
Voortgezet Speciaal Onderwijs
FTE
0,8 - 1,0
Omschrijving:
Wij zijn op zoek naar een proactieve en daadkrachtige concerncontroller die verbindt. De concerncontroller heeft binnen de organisatie een onafhankelijke en zelfstandige sleutelrol en adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd over sturing, beheersing en risico’s in de bedrijfsprocessen. Je fungeert daarnaast  als sparringpartner voor het College van Bestuur en het management. Je biedt inzicht in de resultaten van de strategische beleidsplanning, beleidsontwikkeling en de financiële prestaties.
Je neemt deel aan vergaderingen van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.
 
Je hebt een strategische, onafhankelijke adviesfunctie met betrekking tot de bedrijfsvoering in de volle breedte. Je bent verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van het stichtingsbrede controlbeleid en de planning- en controlcyclus.
Je geeft op deskundige wijze vorm aan de planning- en controlcyclus. Je voert daarbij de regie en je bent tevens verantwoordelijk voor het meerjarig financieel beleid, de meerjarenbegroting en de managementrapportages op organisatieniveau. Door resultaten te analyseren, trendanalyses te faciliteren en te presenteren, werk je actief mee aan het in kaart brengen en het beheersen van de bedrijfsrisico’s. Hierbij werk je nauw samen met de afdeling bedrijfsvoering en de controller. Je houdt toezicht op de gehele bedrijfsvoering, neemt het voortouw in strategische verkenningen en bent verantwoordelijk voor het risicomanagement. Omdat je alle bedrijfsactiviteiten overziet fungeer je als spin in het web binnen de organisatie. Je biedt inzicht in de korte en lange termijn consequenties van nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en anticipeert daarop. Je stelt richtlijnen en kaders op en je doet verbetervoorstellen.
Je geeft leiding aan de controller en de functionaris gegevensbescherming.
 
De kandidaat met wie wij graag in gesprek gaan is een ervaren concerncontroller met een sterke persoonlijkheid. Je bent organisatorisch sterk, doortastend , initiërend en zelf- startend en je neemt je verantwoordelijkheid. Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden en je creëert draagvlak. Je bent een stevige en integere gesprekspartner die oog heeft voor verschillende, soms tegenstrijdige belangen en gaat daar constructief mee om. Op basis van ervaring, professionaliteit en persoonlijkheid vervul jij je rol met overtuiging. Je opereert vanuit de kernwaarden van Openbaar Onderwijs Groningen: verbinden, betekenisvol en ontwikkelingsgericht en je bent daarbij toegankelijk, zelfbewust en reflectief op eigen handelen en dat van anderen.
 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG Topvacatures

NOG vind eeb cursus of training