Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature Professor in Integrated Environmental Modelling

Functietitel:
Professor in Integrated Environmental Modelling
Online datum:
05-07-2021
Provincie:
Limburg
Plaats:
Heerlen
Sector:
Universiteit
FTE
0,8 - 1,0
Omschrijving:

Inleiding

Ben jij klaar voor de volgende stap in je carrière? Wil jij deel uitmaken van een enthousiaste groep collega's, die de grenzen van milieukennis willen verleggen en lesgeven in de hoogst gewaardeerde onderwijsprogramma's van Nederland? Beschik jij over de juiste vaardigheden om de groei en richting van onze afdeling te leiden en te verbeteren? Solliciteer dan op de vacature voor een Full Professor in Integrated Environmental Modelling bij de afdeling Milieuwetenschappen van de Open Universiteit.

Wat verwachten we van jou?

De succesvolle kandidaat voor deze functie heeft uitstekende kwalificaties op het gebied van onderzoek, onderwijs en management. Zij/hij is een gerenommeerd expert in het modelleren van sociaal-ecologische systemen, is goed gepubliceerd op dit gebied en heeft ervaring met interdisciplinaire samenwerking. Hij/zij is een leider in het debat over sociaal-ecologische systeemdynamiek en heeft zijn/haar vaardigheden effectief gebruikt om onderzoeksfinanciering te verwerven, teams op te zetten en aan te sturen die sociaal-ecologische systemen in een interdisciplinaire setting analyseren, en hun kennis te vertalen naar lesprogramma's en cursussen. Wat het thema betreft, heeft de succesvolle kandidaat problemen aangepakt, waaronder - maar niet beperkt tot - wereldwijde biodiversiteit, efficiënt gebruik van hulpbronnen, verandering in landgebruik, levenscyclusanalyse, de energie-water-nexus, sociaal metabolisme of klimaatverandering.

Taken

We verwachten van de leerstoelhouder dat hij onderzoek zal opzetten en initiëren dat past bij het onderzoeksprogramma van de afdeling "Leren en innoveren voor veerkrachtige sociaal-ecologische systemen". Hij/zij toont leiderschap in onderzoek en werkt samen met de andere leerstoelen van de afdeling en met andere afdelingen van de OU. Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij een sterke publicatiegeschiedenis heeft en behoudt in gerefereerde tijdschriften, nieuwe onderzoeksfinanciering aantrekt (EU, wetenschappelijke stichtingen, interne fondsen) en een actieve rol speelt in het maatschappelijke debat over milieukwesties. Zij/hij wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het curriculum van de academische bachelor- en masteropleidingen van het departement Milieuwetenschappen. Zij/hij wordt gevraagd om bestaande vakken te doceren en waar nodig nieuwe visies op de opleidingen en nieuwe vakken te ontwikkelen en studenten te begeleiden bij hun afstudeeronderzoek. Verdere taken zijn onder meer belangrijke managementtaken op de afdeling (zoals afdelingsvoorzitter, programmaleider), vertegenwoordiging van de afdeling binnen en buiten de OU en het onderhouden van contacten met het maatschappelijk middenveld, overheden en onderzoeksinstellingen op milieugebied.

 

Gegevens Open Universiteit

Naam instelling:
Open Universiteit
Adres:
Valkenburgerweg 177
Postcode:
6419 AT
Plaats:
Heerlen
Telefoonnummer:
045-5762222
Website:
https://www.ou.nl/
Provincie:
Limburg

NOG Topvacatures