Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature Primary Teacher Adviser in Rwanda

Bedrijf:
Ontwikkelingsorganisatie VSO Nederland
Functietitel:
Primary Teacher Adviser in Rwanda
Online datum:
16-07-2019
Plaats:
Afrika en Azië
Sector:
Basisonderwijs
FTE
1
Dienstverband:
Tijdelijk
Omschrijving:
Bijna alle kinderen in Rwanda gaan naar de basisschool, maar de kwaliteit van het onderwijs is problematisch. Veel kinderen verlaten school zonder dat zij een behoorlijk niveau in taal en rekenen hebben behaald. Met name in het eerste jaar van de basisschool blijft ongeveer 70% zitten. De overheid in Rwanda gaat sinds 2013 de strijd aan met deze problemen. 
VSO Rwanda ondersteunt het ministerie van onderwijs in het verbeteren van de kwaliteit van het basis- en voorschoolse onderwijs door te werken met ervaren teacher trainers op de scholen in Rwanda. Zij helpen mee in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs met zo weinig mogelijk middelen. Ze gebruiken hiervoor met name learner-centred onderwijsmethoden.

De functie
In de rol van ‘District Teacher Advisor’ help je leerkrachten om kwalitatief betere taal- en reken lessen te verzorgen. Je krijgt de kans deel uit te maken van een groot en dynamisch team dat zich richt op het verbeteren van de leerresultaten van kinderen. Jouw werk beïnvloedt een aantal basisscholen in Rwanda en verandert daarmee de manier waarop zij taal en rekenvaardigheid onderwijzen. Je geeft leraren trainingen, gericht op innovatieve en duurzame evidence-based benaderingen. Je zult ook werken met een team van nationale vrijwilligers, die 400 basisschoolleerkrachten in jouw district zullen bereiken. Om een beter beeld te krijgen van werken in het onderwijs in Rwanda, klik hier voor een filmpje van het werk van VSO in het onderwijs in Rwanda.

DOWNLOAD DE VOLLEDIGE FUNCTIEBESCHRIJVING »

Over VSO
VSO stimuleert duurzame ontwikkelingssamenwerking. Samen zorgen we voor betere gezondheid, toegankelijk onderwijs én helpen we mensen aan werk en inkomen op die plekken op de wereld waar dat het hardst nodig is. We doen dat op aanvraag van landen in Afrika en Azië. Vakdeskundigen werken gedurende langere tijd samen met lokale collega’s en delen hun kennis en vaardigheden. Tegen een lokaal salaris omdat gelijkwaardigheid essentieel is om vooruitgang te boeken. Ons doel: de weerbaarheid van gemeenschappen vergroten en een blijvende verandering ontketenen.

 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG vind eeb cursus of training