Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature zorgcoordinator

Bedrijf:
LOKET Zwijndrecht
Functietitel:
zorgcoordinator
Online datum:
07-06-2021
Aanvang functie:
01-09-2021
Plaats:
Zwijndrecht
Sector:
Voortgezet Onderwijs
FTE
0,50
Dienstverband:
Tijdelijk met uitzicht op vast
Uren:
20
Omschrijving:
zorgcoördinator
School:Loket Zwijndrecht
Contactpersoon:Mevr. C. Krastman, directiesecretaresse
Telefoonnummer:078-6256115
Sector:VO (Voortgezet Onderwijs)
Bijlage: https://www.roozz.nl/vacatures/zorgcordinator-loket-zwijndrecht-3
fte:0,50
Uren:20
Roosterdagen:maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Onderwijsvorm:vmbo-bk
Afdeling:niet van toepassing
Dienstverband:tijdelijk met uitzicht op vast
Bevoegdheid:niet van toepassing
Aanvangsdatum:01-09-2021
 
Functieomschrijving Zorgcoördinator A

Werkzaamheden
1. Draagt zorg voor de coördinatie van activiteiten tussen eerste en tweedelijns zorgverleners op school door: 
• het afstemmen van de diverse vormen van tweedelijns begeleiding met de direct betrokkenen en het verdelen van de taken;
• het tonen van actieve betrokkenheid tijdens overleggen van het ondersteuningsteam;
• budgethouder van begeleidingsuren en van de begrotingspost m.b.t. zorgactiviteiten.

2. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid binnen de school door:
• toetsing en evaluatie van het zorgbeleid;
• brede maatschappelijke oriëntatie t.a.v. leerlingenzorg;
• implementatie van nieuwe ontwikkelingen binnen het zorgbeleid;
• ontwikkeling van deskundigheid op het punt van regelgeving en subsidiëring.

3. Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling t.a.v. de leerlingbegeleiding door:
• het volgen van landelijke ontwikkelingen op dit terrein en het rapporteren daarover aan de directie;
• het meewerken aan de implementatie van vernieuwingen;
• het mede zorgdragen voor de evaluatie en de kwaliteitszorg t.a.v. de leerlingbegeleiding;
• het jaarlijks evalueren van beleidsdocumenten;
• het schrijven van verantwoordingen voor onder andere gelden vanuit het Samenwerkingsverband. 

Verantwoording
De zorgcoördinator legt verantwoording af aan de directie wat betreft de kwaliteit en uitvoering van het zorgbeleid op basis van bovenstaande omschrijvingen. 
-Kader:
De zorgcoördinator verricht werkzaamheden op basis van met elkaar samenhangende richtlijnen, wet- en regelgeving en specifiek geformuleerde beleidslijnen en voor wat betreft het onderwijs binnen de vastgestelde onderwijsprogramma's die van belang zijn voor de uitvoering van het onderwijsleerproces.
-Beslissingsbevoegdheid:
De zorgcoördinator neemt beslissingen bij de uitvoering van het zorgbeleid en over de wijze waarop het ondersteuningsplan wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de school. Daarnaast vertegenwoordigt de zorgcoördinator de onderwijsinstelling in het samenwerkingsverband SWV.
-Kennis:
• theoretische en praktische kennis op het vakgebied;
• kennis en deskundig op het gebied van subsidieregelgeving en verwerving van fondsen;
• kennis met betrekking tot verwijzingsproblematiek;
• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de school;
• inzicht en kennis van de mogelijkheden van hulpverleningsinstanties;
• vaardig in het overdragen van kennis;
• vaardigheid in het coördineren van de uitvoering van het ondersteuningsplan en in initiëren en begeleiden van de diverse projecten.
• Bezit van een Master (S)EN diploma is een pré.

Contacten
• met externe professionals over zorgleerlingen om zorgleerlingen adequaat te verwijzen;
• met diverse functionarissen van de gemeente;
• met het samenwerkingsverband, met onder andere de Advies en Toewijzingscommissie (AT-VO);
• met vertegenwoordigers van aangesloten scholen van het samenwerkingsverband over de ontwikkeling en het beleid, teneinde afstemming te verkrijgen binnen het samenwerkingsverband. 

Informatie over de vacature
Omvang vacature: 0,50 fte;
Aanvangsdatum: 1 september 2021;
Sluitingsdatum: 28 juni 2021;
Sollicitatiegesprekken: in de week van 5 t/m 9 juni 2021.

Als u vragen heeft over deze vacature, kunt u contact opnemen met mevrouw L. Beek via lbeek@loketzwijndrecht.nl. 


 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG Topvacatures

Stichting LVO

Rector LVO scholengroep Heerlen

Meer vacatures...
Zuyd & Fontys Hogescholen (viaTwynstraGudde Executive Search)

Directeur de Nieuwste Pabo

Meer vacatures...
B&T organisatieadvies B.V.

Afdelingsleider Bertrand Russell College

Meer vacatures...

NOG vind eeb cursus of training