Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature groepleerkracht groep 5/6

Bedrijf:
Jan van Rijckenborghschool
Functietitel:
groepleerkracht groep 5/6
Online datum:
11-06-2019
Aanvang functie:
01-08-2019
Plaats:
Hilversum
Sector:
Basisonderwijs
FTE
0,6
Dienstverband:
Tijdelijk met uitzicht op vast
Omschrijving:
De Jan van Rijckenborghschool is een kleine basisschool met een klein team en maximaal 100 leerlingen. Iedereen kent elkaar en draagt zorg voor elkaar. Het uitgangspunt van de school is ‘Leren met Hart, Hoofd en Handen’, dus een evenredige ontwikkeling op het sociale, cognitieve en creatieve niveau. We creëren een omgeving waarbinnen de natuurlijke openheid van een kind zo veel mogelijk intact kan blijven.
Het kind ontwikkelt zijn eigenheid en leert delen en samenwerken, filosoferen en reflecteren op eigen keuzes en gedrag. Dit vertaalt zich in een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen. Zo kan het kind zich ontwikkelen op een manier die dicht bij zichzelf ligt en leren vertrouwen op de keuzes die voortkomen uit het diepste innerlijk.
 
De Jan van Rijckenborghschool biedt gedegen onderwijs, maar doelt niet louter op cognitieve resultaten. Er wordt gewerkt met projectonderwijs en reguliere lesmethodes in combinatiegroepen. Er is, ook in de les, ruimte om lekker te bewegen.

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG Topvacatures

NOG vind eeb cursus of training