Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature De PhD onderzoeker “circulaire veehouderij en omgevingsbelasting”

Bedrijf:
Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
Functietitel:
De PhD onderzoeker “circulaire veehouderij en omgevingsbelasting”
Online datum:
30-07-2020
Provincie:
Utrecht
Sector:
Universiteit
FTE
1,0
Omschrijving:

Functie

In de Regiodeal Foodvalley werken het rijk, vijf regiopartners (Regio Foodvalley, de provincies Gelderland en Utrecht, LTO Noord en Waterschap Vallei en Veluwe) en vier samenwerkingspartners (Wageningen Universiteit, Wageningen Research, Universiteit Utrecht en VNO-NCW Midden) samen aan een “versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem” met regionale hogescholen en andere regionale organisaties. Binnen dit programma wordt een “proeftuin” ingericht: een combinatie van laboratoria, proefstallen en praktijkbedrijven waar innovatie, demonstratie en wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Voor het integraal onderzoeken van de effectiviteit van circulair voer en emissie reducerende maatregelen op emissie van stof en ammoniak, omgevingsbelasting, diergezondheid, -welzijn en antibioticagebruik zijn wij op zoek naar meerdere PhD onderzoekers. Parallel worden nog twee PhD onderzoekers geworven door de Universiteit Wageningen. Al deze onderzoekers zullen intensief samenwerken en gezamenlijk worden begeleid vanuit de universiteiten van Utrecht en Wageningen. 

De PhD onderzoeker “circulaire veehouderij en omgevingsbelasting” gaat onderzoeken wat de bijdrage van veehouderijbedrijven is aan de concentratie fijnstof en ammoniak en welke effecten introductie van circulaire veehouderij principes (effecten van alternatieve voerstromen, alternatief landgebruik) en nieuwe emissie reducerende maatregelen hebben op de omgevingsconcentraties van deze luchtverontreinigende componenten. De gegevens worden verzameld door gebruik te maken van een netwerk van sensoren verspreid over de Foodvalley regio (in samenwering met de PhD onderzoeker “monitoring, sensoring en dashboards”). Met dit netwerk wordt beter inzicht verkregen in de ruimtelijke spreiding van luchtverontreinigende componenten onder meer afkomstig van veehouderijbedrijven. De effecten zullen met nieuwe sensortechnologieën worden vastgesteld in combinatie met dispersie en statistische modelleringsstudies.

 

 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG Topvacatures

Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

De PhD onderzoeker “circulaire veehouderij en omgevingsbelasting”

Meer vacatures...
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Senior Adviseur Educatie

Meer vacatures...
Hogeschool Rotterdam

Docent Informatica

Meer vacatures...
Academie van Bouwkunst

Medewerker onderwijsondersteuning

Meer vacatures...

NOG vind eeb cursus of training