Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature Promovendus: Gentrification, Conflict and the Struggle for Recognition: An Interdisciplinary Approach

Bedrijf:
Faculteit der Managementwetenschappen
Functietitel:
Promovendus: Gentrification, Conflict and the Struggle for Recognition: An Interdisciplinary Approach
Online datum:
09-10-2019
Provincie:
Gelderland
Sector:
Universiteit
FTE
1,0
Omschrijving:

Wij zoeken

Als promovendus zet u een wetenschappelijk onderzoek op naar de vraag hoe processen van gentrificatie moeten worden geïnterpreteerd en moreel beoordeeld vanuit een erkenningstheoretisch kader. Het onderzoek resulteert in publicaties in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften en in een dissertatie. U zal ook participeren in conferenties, workshops en andere wetenschappelijke en valorisatie activiteiten. Ook zal u een bijdrage leveren aan het onderwijs.

Gentrificatie is het proces van buurtverandering als gevolg van de instroom van welgestelde inwoners die gepaard gaat met een stijging van de huren en prijzen van onroerend goed, verplaatsing van lagere inkomensgroepen (vaak minderheidsgroepen) en een algemene transformatie van de bebouwde omgeving. Bij dit proces is een breed scala aan belanghebbenden betrokken, waaronder particuliere vastgoedontwikkelaars, verhuurders, lokale overheden, oorspronkelijke bewoners en burgers die streven naar 'authentieke' en 'leefbare' steden. Zoals in veel gentrificerende buurten is vastgesteld, leidt deze mix van verschillende belangen tot sterke sociale en politieke conflicten. In plaats van deze conflicten te benaderen, zoals gebruikelijk, vanuit een economisch en sociaal-wetenschappelijk perspectief, wordt in dit project een erkenningstheoretisch perspectief gehanteerd, waarbij het morele concept van erkenning centraal staat.

Het project beoogt zowel een empirisch gefundeerd begrip van de morele logica van deze conflicten te ontwikkelen, als een kader te bieden voor het evalueren van de morele legitimiteit van de verschillende erkenningsclaims die hierbij betrokken zijn. Dit omvat ook de vraag hoe overheden op deze claims moeten reageren.

Als promovendus zal u zowel literatuuronderzoek als kwalitatief empirisch onderzoek gaan doen. Het literatuuronderzoek heeft als startpunt een grondige studie naar het werk van Axel Honneths meest relevante publicaties over erkenning en identiteit. Het empirisch onderzoek zal plaatsvinden in Brussel en Rotterdam op basis van media-items, grijze literatuur en interviews/focus groepen. Het doel van deze gemengde methode is om te komen tot een antwoord op de centrale onderzoeksvraag: wat is de aard en de morele betekenis van de verschillende erkenningsclaims die zijn betrokken bij hedendaagse sociale conflicten rond gentrificatie.

 

 

 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG vind eeb cursus of training