Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature PhD position: Political contestations on the category of sex: intersex and health professionals

Bedrijf:
Faculteit der Managementwetenschappen
Functietitel:
PhD position: Political contestations on the category of sex: intersex and health professionals
Online datum:
15-05-2019
Provincie:
Gelderland
Sector:
Universiteit
FTE
0,8 - 1,0
Omschrijving:

Werkzaamheden

Als promovendus zet u een wetenschappelijk onderzoek op naar 'Political contestations on the category of sex: intersex and the positioning of health care professionals'en voert dit uit. Het onderzoek resulteert in een dissertatie op basis van artikelen.
 
U richt zich in dit onderzoek op ogenschijnlijk simpele vragen: wat is een vrouw? Wat is een man? Waar ligt het verschil? Antwoorden op deze vragen zijn echter voorwerp van hevige politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke discussies, en zijn van levensbelang voor intersekse personen. Dit project wil bijdragen aan hun welzijn door te onderzoeken hoe zorgprofessionals zich situeren in de maatschappelijke en politieke debatten over interseks.
 
Om deze vraag te beantwoorden richt het onderzoek zich op maatschappelijke en politieke processen van contestatie rond interseks op het niveau van internationale organisaties, nationale overheden, organisaties van belanghebbenden en mensenrechtenorganisaties. Het project beoogt bij te dragen aan theorievorming rond gender, normdiffusie en contestatie en te doordenken welke eisen verschillende posities stellen aan zorgprofessionals.
Gebaseerd op analyse van documenten, waarneming en interviews met alle relevante betrokkenen onderzoekt u hoe contestatie relevante clusters en mensen in de gezondheidszorg in praktijk raakt en hoe zij zich hiertoe verhouden. Radboudumc Department of Pediatric Endocrinology is partner in en betrokken bij het project.
 
Als promovendus krijgt u de mogelijkheid om uw kennis te verdiepen door middel van cursussen op het gebied van theorievorming, methoden en technieken. U zult uw resultaten presenteren op nationale en internationale congressen. Ook verzorgt u in het derde jaar enkele onderwijstaken.

 

 

 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG vind eeb cursus of training