Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature Docenten coachpunt

Bedrijf:
Carmel College Salland
Functietitel:
Docenten coachpunt
Online datum:
14-06-2021
Aanvang functie:
01-08-2021
Provincie:
Overijssel
Plaats:
Raalte
Sector:
Voortgezet Onderwijs
FTE
0,8 - 1,6
Dienstverband:
Tijdelijk met uitzicht op vast
Omschrijving:

Wil jij een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van passend onderwijs en ondersteuning op niveau 3? Dan is de vacature docent coachpunt iets voor jou!

Wat is het coachpunt?

Carmel College Salland (CCS) wil een bijdrage leveren aan de opdracht om voor elke leerling in Salland passend onderwijs te bieden door een Coachpunt te starten. Het Coachpunt is bedoeld voor leerlingen die afstemming nodig hebben in benadering of ruimte of behoefte hebben aan specialistische begeleiding, die op dat moment niet geboden kan worden in het domein.

Het werken met een faciliteit als het Coachpunt betekent in de visie van CCS, dat er een opmaat traject  wordt ontwikkeld en uitgevoerd voor een individuele leerling. Tegelijkertijd wordt er ook altijd een traject in het domein voor het team ontwikkeld en uitgevoerd, dat gericht is op versterking van de handelingsbekwaamheid én op terugkeer van de leerling. Het is daarbij van belang dat – naast de pedagogische aspecten – ook de inhoudelijke, vakdidactische ontwikkeling geborgd is.

In de visie van CCS betekent Coachpunt: coaching van en onderwijs aan de leerling én coaching en professionalisering van de medewerkers.

De missie van het Coachpunt is dan ook altijd: 'Weer terug!'

Centraal in de begeleidingsstructuur van het CCS en bij het opzetten van een Coachpunt, is het handelingsgericht werken (HGW). HGW concretiseert goed onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding, zodat docenten beter kunnen omgaan met de overeenkomsten en de verschillen tussen leerlingen in hun klas.

Jouw verantwoordelijkheden

Focus ligt op het onderwijsaanbod van de leerlingen. De werkzaamheden zijn onder te verdelen in 5 categorieën. De coachpuntdocent:

 • Bevordert de ontwikkeling en vaardigheden van de leerling;
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van onderwijs en het begeleiden van de leerling;
 • Levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling binnen het CCS;
 • Is op ervaren niveau actief in de beheersing van de vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden;
 • Is op ervaren niveau actief in de beheersing, verdieping en verbreden van pedagogische kennis en vaardigheden. 

De leerlingen worden onder de docenten en begeleiders van Coachpunt verdeeld, waardoor alle inhoudelijke medewerkers (m.u.v. de gedragsdeskundige) het mentorschap hebben (binnen Coachpunt) over een aantal leerlingen. Hiermee zijn zij direct aanspreekpunt voor de leerling, de ouders, de reguliere mentor en overige medewerkers van het domein en de externe betrokkenen.

De docent legt verantwoording af aan de coachpunt-coördinator. De docent heeft op regelmatige basis overleg met de gedragsdeskundige over de aanpak en afstemming binnen Coachpunt.

Jouw profiel

Je hebt/bent:

 • een onderwijsbevoegdheid;
 • een Masteropleiding SEN of vergelijkbaar of wilt daartoe een opleiding volgen;
 • bereid tot verdere scholing;
 • theoretische en praktische gerichte kennis van de voorkomende vakken;
 • inzicht in de organisatie en de werkwijze op de domeinen (ondersteuningsniveau 1 en 2);
 • affiniteit met de doelgroep en kennis van psychosociale en gedragsmatige begeleiding van leerlingen;
 • bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van het begeleidingsprogramma TOP's en andere psychosociale programma's of bereid tot scholing daartoe;
 • op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen het vakgebied en passend onderwijs;
 • bekwaam in het werken met doelen (SMART) en gericht op het evalueren van het eigen handelen (PDCA);
 • bekwaam in het opstellen van 'onderwijsbehoeften' om zo de docenten binnen het domein een handreiking mee te geven van handelingen die werken bij deze leerling.

Jouw werkplek

Carmel College Salland in Raalte is een brede scholengemeenschap met meer dan 2.500 leerlingen en ruim 300 medewerkers. Een school waar volop mogelijkheden zijn om in gezamenlijkheid verder te bouwen aan het onderwijs. We bieden praktijkonderwijs, vmbo basis, kader en gemengd theoretische leerweg, havo, vwo en vwo+. In leerjaar drie en vier vmbo bieden wij het profiel 'Dienstverlening en Producten' aan. 

Het onderwijs is georganiseerd in teams. Elk team heeft een eigen domein in een deel van de school. Dit heeft als voordeel dat de leerlingen in een overzichtelijke en vertrouwde omgeving werken, waar ze gezien en gekend worden. De teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het pedagogisch-didactisch klimaat en de begeleiding van de leerlingen, uiteraard onder leiding van de teamleider. Op deze wijze kunnen wij leerlingen optimaal begeleiden bij hun ontwikkeling.

Naast de reguliere lessen is er aandacht voor ervaringsleren en is er ruimte voor leerlingen om keuzes te maken, bijvoorbeeld bij de Carmel Classes in de onderbouw en bij de keuzestudie-uren. Iedere leerling beschikt over een laptop, die natuurlijk ook ingezet wordt voor online lessen via Microsoft Teams for Education.

Ons aanbod

Het betreft twee parttime functies van 0,8 fte, tijdelijk met uitzicht op een vast dienstverband. De gewenste ingangsdatum is 1 augustus 2021.

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO VO. Afhankelijk van je bevoegdheid ontvang je een salaris van maximaal 4.301 euro (LB) bruto per maand bij een volledig dienstverband. Daarnaast ontvang je een eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, pensioenregeling, reiskostenvergoeding, korting op premie ziektekostenverzekering en diverse andere voordelen. 

Carmel College Salland maakt deel uit van Stichting Carmelcollege. Werken bij Carmel betekent werken bij een werkgever met een aantrekkelijk loopbaanbeleid.

Meer weten?

Meer informatie over de vacature is te verkrijgen bij Han Nijboer, rector, via telefoonnummer 0572 - 348 500.

Solliciteren

Wij ontvangen jouw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk. 
(Bij voldoende reacties wordt de vacature offline gehaald en is het niet meer mogelijk te reageren.)

Wij werven onze nieuwe collega graag zelf, acquisitie stellen wij niet op prijs.
 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature