Nationale Onderwijsgids

NOG Van faalangst naar faalkracht

Datum 28 september 2021 - 01 november 2021
Tijd 10:00 uur - 16:00 uur
Titel Van faalangst naar faalkracht
Regio Zuid-Holland
Plaats Rotterdam
Website https://www.kpcgroep.nl/opleidingen/opleidingsagenda/van-faalangst-naar-faalkracht/
Samenvatting

Naar schatting 15% van de leerlingen in het vo en studenten in het mbo geeft aan dat ze gehinderd worden door faalangst. Mede debet hieraan is de toetsdruk in het onderwijs en de prestatiecultuur in de maatschappij.

Faalangst omzetten in faalkracht

Faalangstige leerlingen en studenten zijn na een juiste diagnose goed te begeleiden in (groeps)trainingen. Leerlingen leren van elkaar en vergroten door succeservaringen hun zelfvertrouwen. Ze ervaren dat mislukkingen voorwaarden zijn om tot werkelijk succes te komen. Fouten durven en kunnen maken is voorwaarde voor succes. Anders gezegd: faalangst wordt omgezet in faalkracht.

Aanrader voor docenten en leerlingbegeleiders

In deze vierdaagse training leren docenten en leerlingbegeleiders hoe ze in de eigen schoolcontext effectieve faalangstreductie-trainingen kunnen opzetten. Na een effectieve diagnose kunnen ze de leerlingen selecteren bij wie de kans op een positief effect van de training het grootst is.

Ervaren trainer: Jan Ruigrok 

Dit train-de-trainer programma wordt verzorgd door Jan Ruigrok. Jan Ruigrok heeft een grote staat van dienst op het gebied van faalangsttrainingen. Hij heeft inmiddels honderden docenten opgeleid tot faalangstreductietrainer. Kenmerkend voor zijn manier van werken is directheid, concreetheid en het gebruik van humor als instrument om faalangst om te zetten in faalkracht.

 

 

NOG Logo

Normal_kpc