Nationale Onderwijsgids

NOG Tussen heiligheid en barbarij: ethiek van het besturen (Promotie)

Datum 28 oktober 2019
Tijd 14:30 uur - 18:30 uur
Titel Tussen heiligheid en barbarij: ethiek van het besturen (Promotie)
Regio Gelderland
Plaats Nijmegen
Adres Comeniuslaan 2, 6525 HP Nijmegen
Doelgroepen Universiteit
Website https://www.ru.nl/fm/actueel/agenda/agendaoverzicht/@1225260/tussen-heiligheid-barbarij-ethiek-besturen/
Samenvatting

Management en bestuur liggen al jaren onder vuur in onze samenleving. Ook in de semipublieke sector. Bestuurders wordt gebrek aan moraliteit verweten. De vraag is dan wat goed bestuur, in de morele zin van het woord, inhoudt. Pieter Wijnsma concentreert zich op zorgbestuurders en dit onderzoekt hij aan de hand van de filosofie van Alasdair MacIntyre. Conclusie: bestuurders moeten primair dienaren zijn van de institutie, waaraan zij leidinggeven. Daarbij moet de vraag naar hun bijdrage aan de samenleving voorop staan. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Dan verdwijnt ook het onderscheid tussen de moraal van de markt en van de (semi)publieke sector. En daarmee ook de veronderstelde morele verwarring van bestuurders die op het snijvlak van staat, markt en civil society opereren. Daar hoort een moraal bij, die gefundeerd is op een brede opvatting van zorg (voor onszelf, voor anderen en voor de wereld om ons heen) en op een opvatting over de mens als afhankelijk, kwetsbaar en gebrekkig

 

NOG Interview

Malu Sanders, Filmleraar van het Jaar: ‘Leren nadenken over beelden is belangrijker dan ooit’

Normal_film


Filmdocent Malu Sanders van het 4e Gymnasium in Amsterdam is uitgeroepen tot Filmleraar van het Jaar. Eén schooljaar lang zal zij het boegbeeld zijn voor filmeducatie in he...

NOG Column

Kracht van gedachten voor ouders en kinderen

Normal_marja_foto

Ach, ik heb wel eens gedacht: als ik als kind had geweten dat mijn gedachten kracht hadden dan was me een hoop ellende bespaard gebleven. Op school werd het me niet geleerd. Mijn moeder was een positief denkster en die was zo krachtig dat ik me er klein bij voelde. Ze had niet de skills om me te leren hoe ik gedachten kon gebruiken.

NOG Nieuwsoverzicht