Nationale Onderwijsgids

NOG Kenniscafé - Beleven van een gehoorbeperking en de sociaal-psychische gevolgen

Datum 27 juni 2019
Tijd 19:30 uur - 21:00 uur
Titel Kenniscafé - Beleven van een gehoorbeperking en de sociaal-psychische gevolgen
Regio Noord-Brabant
Plaats Eindhoven
Adres Castilielaan 8 5629 CH Eindhoven
Type Thema bijeenkomst
Website https://www.kentalis.nl/evenementen/kenniscafe-beleven-van-een-gehoorbeperking-en-de-sociaal-psychische-gevolgen
Samenvatting

Wat betekent het om niet goed te horen? Welke inspanning moet je leveren om de informatie te horen en te begrijpen? Hoe is het als anderen jou niet begrijpen of als jij hen niet begrijpt? Ervaar het zelf!

 

Tijdens dit kenniscafé staat het beleven van een gehoorbeperking centraal en welke gevolgen dit kan hebben voor de ontwikkeling van het kind. Er is aandacht voor de werking van het gehoor, voor de gevolgen op gebied van taal, emoties en gedachten, én er wordt samen nagedacht over tips en adviezen voor het kind en zijn/haar omgeving.

 

 

NOG Interview

Mark Nijenmanting, directeur Zone.college: “Effectief omgaan met het rookverbod vraagt om discipline en een lange adem”

Normal_non-smoking__rookverbod__anti-roken__roken_verboden__hek__bord__grijze_lucht


Ouders en buren erbij betrekken, draagvlak creëren, één lijn trekken en vooral scherp blijven. Dat zijn de succesfactoren in de af te leggen weg naar een honderd procent ro...

NOG Column

Oh jee. ‘O, Canada’…

Normal_lucy_reinen

Met gemengde gevoelens sta ik, die eerste dag, achter in de klas. Zojuist is de tweede bel gegaan. Iedereen gaat staan, is stil en kijkt naar de Canadese vlag die aan de muur hangt. Een beetje blikkerig klinkt het volkslied door de hele school. “Verheerlijking van het vaderland en verering van de vlag.” oordeel ik al gauw. In mijn hoofd maak ik ...

NOG Nieuwsoverzicht