Nationale Onderwijsgids

NOG Studiekeuze mbo / voorlichtingsavond mbo

Datum 25 maart 2019
Tijd 19:00 uur - 21:00 uur
Titel Studiekeuze mbo / voorlichtingsavond mbo
Regio Overijssel
Plaats Zwolle
Adres Koggelaan 7, 8017 JN Zwolle
Doelgroepen Voortgezet onderwijs en MBO
Website https://zonecollege.nl/agenda/studiekeuze-mbo-voorlichtingsavond-mbo-zwolle-25-maart-2019/
Samenvatting

Kennis maken met het groene mbo op de locatie Zwolle! Het kan op maandag 25 maart  tussen 19.00 en 21.00 uur. Naast algemene informatie over de school kunnen bezoekers kennis maken met alle groene mbo-opleidingen. De avond is bedoeld voor iedereen die staat voor een keuze voor een vervolgopleiding.

Zone.college biedt verschillende, uitdagende opleidingen aan. Denk aan Dierenartsassistent paraveterinair, Tuin & Landschap en Wildlife. Alle opleidingen bereiden goed voor op een toekomstige baan en vanaf het eerst jaar is er al volop aandacht voor de praktijk. Tijdens de Studiekeuze mbo wordt er informatie gegeven over zowel de BOL- als de BBL-opleidingen. In een BBL-opleiding werken studenten vier dagen in de week bij een bedrijf in de groene sector en gaan ze één dag in de week naar de schoolbanken voor theorie, praktijk en overleg.

 

 

NOG Interview

Mark Nijenmanting, directeur Zone.college: “Effectief omgaan met het rookverbod vraagt om discipline en een lange adem”

Normal_non-smoking__rookverbod__anti-roken__roken_verboden__hek__bord__grijze_lucht


Ouders en buren erbij betrekken, draagvlak creëren, één lijn trekken en vooral scherp blijven. Dat zijn de succesfactoren in de af te leggen weg naar een honderd procent ro...

NOG Column

Oh jee. ‘O, Canada’…

Normal_lucy_reinen

Met gemengde gevoelens sta ik, die eerste dag, achter in de klas. Zojuist is de tweede bel gegaan. Iedereen gaat staan, is stil en kijkt naar de Canadese vlag die aan de muur hangt. Een beetje blikkerig klinkt het volkslied door de hele school. “Verheerlijking van het vaderland en verering van de vlag.” oordeel ik al gauw. In mijn hoofd maak ik ...

NOG Nieuwsoverzicht