Nationale Onderwijsgids

NOG Bijeenkomst openbaar onderwijs Eindhoven

Datum 22 januari 2019
Tijd 17:30 uur - 20:30 uur
Titel Bijeenkomst openbaar onderwijs Eindhoven
Regio Noord-Brabant
Plaats Eindhoven
Adres Dommelstraat 21, 5611 CJ Eindhoven
Type Thema bijeenkomst
Doelgroepen Docenten, Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs
Website https://www.aob.nl/
Samenvatting

De GOO-Meeting bestaat uit twee interactieve sessies.

In de eerste sessie gaan we met elkaar in op hoe in de openbare basisscholen en middelbare scholen de openbare identiteit, kernwaarden, democratische verantwoording en burgerschap wordt ervaren.

De tweede sessie gaat in op welke wijze de Groep Openbaar Onderwijs de genoemde punten kan vertalen naar een inhoudelijke belangenbehartiging van de openbare identiteit.

Laat deze kans je niet ontlopen om de openbare identiteit van het onderwijs in te vullen.

Bekijk hier de website.

 

NOG Interview

Mark Nijenmanting, directeur Zone.college: “Effectief omgaan met het rookverbod vraagt om discipline en een lange adem”

Normal_non-smoking__rookverbod__anti-roken__roken_verboden__hek__bord__grijze_lucht


Ouders en buren erbij betrekken, draagvlak creëren, één lijn trekken en vooral scherp blijven. Dat zijn de succesfactoren in de af te leggen weg naar een honderd procent ro...

NOG Column

Oh jee. ‘O, Canada’…

Normal_lucy_reinen

Met gemengde gevoelens sta ik, die eerste dag, achter in de klas. Zojuist is de tweede bel gegaan. Iedereen gaat staan, is stil en kijkt naar de Canadese vlag die aan de muur hangt. Een beetje blikkerig klinkt het volkslied door de hele school. “Verheerlijking van het vaderland en verering van de vlag.” oordeel ik al gauw. In mijn hoofd maak ik ...

NOG Nieuwsoverzicht