Nationale Onderwijsgids

NOG MR Netwerkbijeenkomst VO

Datum 17 januari 2019
Tijd 16:00 uur - 18:00 uur
Titel MR Netwerkbijeenkomst VO
Regio Overijssel
Plaats Zwolle
Adres Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle
Type Thema bijeenkomst
Doelgroepen Management
Website https://www.aob.nl/
Samenvatting

Het thema 'Krimp en bestuurlijke samenwerkingsvormen' zal worden vormgegeven met hulp van Jack de Bruin namens de VOION die zal inzoomen op de mogelijkheden die er zijn om bij krimp bestuurlijk te gaan samenwerken, de gevolgen die dit heeft voor werknemers en de rol van de MR. Daarnaast zal er ingegaan worden op mobiliteit en de rechten en plichten.

Noteer onderstaande data ook alvast in uw agenda:

11 april 2019, MR-netwerkOnline
16 mei 2019, MR-netwerkOnline

Voor niet-servicepakkethouders zijn de kosten hiervoor 100,= euro en zult u van ons een factuur ontvangen.

Klik hier voor de website.

NOG Interview

Mark Nijenmanting, directeur Zone.college: “Effectief omgaan met het rookverbod vraagt om discipline en een lange adem”

Normal_non-smoking__rookverbod__anti-roken__roken_verboden__hek__bord__grijze_lucht


Ouders en buren erbij betrekken, draagvlak creëren, één lijn trekken en vooral scherp blijven. Dat zijn de succesfactoren in de af te leggen weg naar een honderd procent ro...

NOG Column

Oh jee. ‘O, Canada’…

Normal_lucy_reinen

Met gemengde gevoelens sta ik, die eerste dag, achter in de klas. Zojuist is de tweede bel gegaan. Iedereen gaat staan, is stil en kijkt naar de Canadese vlag die aan de muur hangt. Een beetje blikkerig klinkt het volkslied door de hele school. “Verheerlijking van het vaderland en verering van de vlag.” oordeel ik al gauw. In mijn hoofd maak ik ...

NOG Nieuwsoverzicht