Nationale Onderwijsgids

NOG (P)MR-netwerkbijeenkomst VO Terneuzen

Datum 17 januari 2019
Tijd 13:30 uur - 17:00 uur
Titel (P)MR-netwerkbijeenkomst VO Terneuzen
Regio Zeeland
Plaats Terneuzen
Adres Oudevaart 1, 4537 CD Terneuzen
Type Thema bijeenkomst
Doelgroepen Docenten en Management
Website https://www.aob.nl/
Samenvatting

De AOb nodigt je uit voor de 2e PMR-netwerkbijeenkomst-Zeeland in ‘18/’19. Dit keer in Terneuzen op het Lodewijk College. Start 13.30 uur, einde uiterlijk 17 uur. 

Op veel scholen is modernisering van het taakbeleid een actueel gespreksonderwerp. Hoog tijd om het dit keer te agenderen. Jan Menger start met een korte presentatie o.a. over de AOb-brochure ‘Richtlijnen voor taakbeleid VO’ en art 8.1 de CAO VO. Daarna start het actieve deel rond de volgende vragen:

 • Waarom een nieuw taakbeleid?

 • Is het taakbeleid verouderd?

 • Is de uitvoering voor verbetering vatbaar?

 • Bieden de kaders uit de CAO VO voldoende houvast?

 • Zo nee, welke nieuwe kaders werken beter?

 • Welk stappenplan heeft de voorkeur van de PMR?

 • Op welke onderdelen is het nieuwe taakbeleid een verbetering?

 • Levert het wél een eerlijke verdeling van werk en werkdruk op?

 

Na de pauze bespreken wij opnieuw over de CAO-opdracht voor de cursus 2019-2020, waarin de norm voor lessen daalt van 750 naar 720 klokuren. Scholen hebben tot uiterlijk 1 maart 2019 de tijd om deze werkdrukverlichting te vertalen in een nieuw onderwijsprogramma. Het overleg tussen werkgever en (P)MR kan een slag efficiënter gevoerd worden als de volgende informatie beschikbaar is:  

 • Welke onderwijstijd realiseert de school voor vmbo, havo en/of vwo?

 • Hoeveel fte (1 fte is 1 volledige baan) omvat de OP-formatie in 18/19?

 • Wat is het totaal aantal lessen, die zij geven?

 • Hoeveel is dat per fte?

 • Is dat gelijk of lager dan 24?

 • Hoeveel taakuren omvat de totale taakbegroting?

Omdat hiervoor vanuit de lumpsum geen extra middelen beschikbaar zijn, ligt een wijziging van het onderwijsprogramma voor de hand. De nieuwe brochure ‘Ontdek de ruimte – ruimte in regels in het voortgezet onderwijs’ informeert de scholen over de wat mogelijk is binnen wet- en regelgeving onderwijstijd.

Klik hier voor de website.

NOG Interview

Mark Nijenmanting, directeur Zone.college: “Effectief omgaan met het rookverbod vraagt om discipline en een lange adem”

Normal_non-smoking__rookverbod__anti-roken__roken_verboden__hek__bord__grijze_lucht


Ouders en buren erbij betrekken, draagvlak creëren, één lijn trekken en vooral scherp blijven. Dat zijn de succesfactoren in de af te leggen weg naar een honderd procent ro...

NOG Column

Oh jee. ‘O, Canada’…

Normal_lucy_reinen

Met gemengde gevoelens sta ik, die eerste dag, achter in de klas. Zojuist is de tweede bel gegaan. Iedereen gaat staan, is stil en kijkt naar de Canadese vlag die aan de muur hangt. Een beetje blikkerig klinkt het volkslied door de hele school. “Verheerlijking van het vaderland en verering van de vlag.” oordeel ik al gauw. In mijn hoofd maak ik ...

NOG Nieuwsoverzicht