Nationale Onderwijsgids

NOG Bijeenkomst Openbaar Onderwijs Rotterdam

Datum 15 januari 2018 - 15 januari 2019
Tijd 17:30 uur - 20:00 uur
Titel Bijeenkomst Openbaar Onderwijs Rotterdam
Regio Zuid-Holland
Plaats Rotterdam
Adres Pegasusweg 200, Rotterdam
Type Thema bijeenkomst
Doelgroepen Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs
Website https://www.aob.nl/
Samenvatting

De bijeenkomst Openbaar Onderwijs is bedoeld om bij het personeel van de openbare basis- en voortgezette scholen de ervaringen rondom identiteit, kernwaarden en burgerschap in kaart te brengen. Het doel is om een activiteitenplan op te zetten dat aansluit bij de wensen en behoeften van het personeel in het openbaar onderwijs. Vanuit de identiteit en de kernwaarden van het openbaar onderwijs wil het groepsbestuur een plan opzetten om activiteiten vorm te geven waarmee het burgerschap binnen het openbaar onderwijs een waardevolle kwalitatieve invulling krijgt.

ocatie AOb-rayonkantoor Zuidwest/FNV-gebouw Rotterdam
Datum 15 januari 2019
Ledenprijs Gratis
Niet-ledenprijs Gratis

Klik hier voor meer informatie.

NOG Interview

Mark Nijenmanting, directeur Zone.college: “Effectief omgaan met het rookverbod vraagt om discipline en een lange adem”

Normal_non-smoking__rookverbod__anti-roken__roken_verboden__hek__bord__grijze_lucht


Ouders en buren erbij betrekken, draagvlak creëren, één lijn trekken en vooral scherp blijven. Dat zijn de succesfactoren in de af te leggen weg naar een honderd procent ro...

NOG Column

Oh jee. ‘O, Canada’…

Normal_lucy_reinen

Met gemengde gevoelens sta ik, die eerste dag, achter in de klas. Zojuist is de tweede bel gegaan. Iedereen gaat staan, is stil en kijkt naar de Canadese vlag die aan de muur hangt. Een beetje blikkerig klinkt het volkslied door de hele school. “Verheerlijking van het vaderland en verering van de vlag.” oordeel ik al gauw. In mijn hoofd maak ik ...

NOG Nieuwsoverzicht