Nationale Onderwijsgids

NOG Mbo Doorstroomdag Dronten

Datum 24 januari 2019
Tijd 10:00 uur - 15:00 uur
Titel Mbo Doorstroomdag Dronten
Regio Flevoland
Plaats Dronten
Adres De Drieslag 4 8251 JZ Dronten
Type Thema bijeenkomst
Doelgroepen Docenten en MBO
Website https://www.aereshogeschool.nl/
Samenvatting

Aeres Hogeschool Dronten organiseert een mbo- doorstroomdag, deze is bedoeld om uw leerlingen te helpen bij de eventuele keuze voor een vervolgopleiding na het mbo. Dit kan bij Aeres Hogeschool Dronten in de vorm van een vierjarige bachelor- of een tweejarige Associate degree opleiding. Met een hbo-diploma op zak vergroot je je kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Bovendien heb je behoorlijk meer bagage om thuis eventueel het bedrijf over te nemen.   

Op 24 januari bieden wij voor mbo-leerlingen een dag aan om hen de mogelijkheden van een hbo- studie bij Aeres Hogeschool Dronten te laten zien. Van al onze studies is het mogelijk om lessen te volgen. Leerlingen kunnen kiezen om in de middag een andere les te volgen dan in de ochtend. Mocht u met een groep leerlingen gebruik willen maken van de doorstroomdag op 24 januari wilt u dan het antwoordformulier uiterlijk voor 12 januari invullen?

Programma voor leerlingen en docenten

Leerlingen kunnen deelnemen aan lessen van een studie. Het is mogelijk om in de middag een les te volgen van een andere studie. 

Met docenten willen we tijdens het ochtendgedeelte een interactieve bijeenkomst organiseren met het thema: Een baan of een vervolgstudie?  Welke keuzes maakten onze studenten die als mbo-instromer bij ons startten en hoe zijn de ervaringen van mentoren met mbo-instromers. Tijdens deze workshop komt u hier alles over te weten.

Klik hier voor meer informatie.

NOG Interview

Mark Nijenmanting, directeur Zone.college: “Effectief omgaan met het rookverbod vraagt om discipline en een lange adem”

Normal_non-smoking__rookverbod__anti-roken__roken_verboden__hek__bord__grijze_lucht


Ouders en buren erbij betrekken, draagvlak creëren, één lijn trekken en vooral scherp blijven. Dat zijn de succesfactoren in de af te leggen weg naar een honderd procent ro...

NOG Column

Oh jee. ‘O, Canada’…

Normal_lucy_reinen

Met gemengde gevoelens sta ik, die eerste dag, achter in de klas. Zojuist is de tweede bel gegaan. Iedereen gaat staan, is stil en kijkt naar de Canadese vlag die aan de muur hangt. Een beetje blikkerig klinkt het volkslied door de hele school. “Verheerlijking van het vaderland en verering van de vlag.” oordeel ik al gauw. In mijn hoofd maak ik ...

NOG Nieuwsoverzicht