NOG Nationale SEN Conferentie: 'Passend Onderwijs in de klas'

Datum 16 mei 2015
Tijd 11:00 uur - 19:00 uur
Titel Nationale SEN Conferentie: 'Passend Onderwijs in de klas'
Regio Gelderland
Plaats Ede
Adres Laan der Verenigde Naties 150
Type Conferentie / Congres
Doelgroepen Speciaal onderwijs
Website http://www.nationalesenconferentie.nl/
Samenvatting

Passend Onderwijs probeert zoveel mogelijk recht te doen aan de diversiteit aan onderwijsbehoeften. Maatwerk voor leerlingen is een van de belangrijkste uitgangspunten. Hoe ga je in de klas om met verschillen? Hoe ga je om met gedragsproblemen, leerstoornissen en fysieke beperkingen? Wat zijn de extra ondersteuningsbehoeften van het kind? Wat betekent het beleidskader van overheid en mijn samenwerkingsverband concreet vertaald voor mij?

Bestemd voor
Leraren, docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers, orthopedagogen, (GZ-)psychologen, logopedisten, MasterSENs, ambulant begeleiders, decanen, leden van zorgadviesteams, zorgcoördinatoren samenwerkingsverbanden, directieleden en bestuurders in PO, VO en MBO.

Unieke nascholing
Het belooft een inspirerende dag te worden. Het veelzijdige programma bestaat uit 33 lezingen waarin een brug wordt geslagen tussen actuele theoretische kennis en praktische toepassingen in de klas. De Nationale SEN Conferentie is de nascholingsbijeenkomst bij uitstek om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen voor een goede invulling van Passend Onderwijs in de klas. Deze inspirerende dag wilt u beslist niet missen!

NOG Logo

Normal_senconf