Mbo'ers verlaten het snelst de opleidingen ICT, verkoop en vervoer

De mbo-opleidingen met de hoogste aantallen voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn opleidingen in ICT, verkoop mobiliteitsbranche en vervoer. Dit blijkt uit cijfers van de nieuwe Keuzegids mbo. De meest recente cijfers zijn van studiejaar 2021-2022. In dat studiejaar nam het aantal vsv’ers flink toe, tot 30.000. Dit vormde voor demissionair minister Dijkgraaf (OCW) de aanleiding om het Actieplan voorkomen voortijdig schoolverlaten in het leven te roepen. Daarmee beoogde hij dit aantal in 2026 terug te brengen tot minder dan 18.000 vsv’ers. Dat meldt de Keuzegids mbo.

Onder de 30.000 vsv’ers in 2021-2022 bevonden zich ruim 25.000 mbo-studenten. Het Actieplan voorkomen voortijdig schoolverlaten richt zich dan ook met name op het voorkomen van uitval in het mbo. Het roept de vraag op bij welke mbo-opleidingen uitval vooral een probleem vormt, en waar studenten juist relatief weinig aftaaien zonder het diploma behaald te hebben. In de nieuwe Keuzegids mbo komt naar voren dat opleidingen in ICT, verkoop mobiliteitsbranche en vervoer in studiejaar 2021-2022 relatief gezien het vaakst last hadden van uitval, gevolgd door opleidingen in particuliere beveiliging en verkoop en commercie. Studenten van opleidingen in slimme technologie, (facilitaire) dienstverlening, medische techniek en de opleiding tot zorg-assistent stopten daarentegen zelden voortijdig met hun opleiding.

Dashboard Voortijdig Schoolverlaten 

Het Dashboard Voortijdig Schoolverlaten van DUO geeft inzicht in de absolute aantallen per opleiding. Zo staakten in 2021-2022 780 van de 4.992 studenten de mbo-opleiding tot verkoper (niveau 2), een aandeel van ruim 15 procent. De opleidingen tot medewerker ICT (niveau 2) en ondernemer retail (niveau 4) zagen in hetzelfde studiejaar 10 procent van de studenten niet terug. Van de 2.225 studenten medewerker ICT stopten er 230 voortijdig. Bij ondernemer retail ging het om 273 van de 2.680 studenten.

Gebrek aan begeleiding of verkeerde studiekeuze 

In een eerder verschenen brief waarin de minister de hoofdlijnen voor het actieplan presenteerde, wordt een vijftal oorzaken van voortijdig schoolverlaten aangewezen, waaronder uitval door persoonlijke problemen, een gebrek aan begeleiding of verkeerde studiekeuze. Ook is het in sectoren waarin sprake is van krapte op de arbeidsmarkt aantrekkelijk voor jongeren om ongediplomeerd aan het werk te gaan. Demissionair minister Dijkgraaf wijst echter op het belang van een diploma, aangezien het economisch klimaat ook weer kan omslaan. Hij beargumenteert dat een diploma zorgt voor een duurzamer toekomstperspectief. Daarnaast lopen jongeren zonder diploma een groter risico op werkloosheid, waardoor de druk op sociale voorzieningen toeneemt.

Door: Nationale Onderwijsgids