Welke plannen heeft het kabinet met het toeslagenstelsel?

Het kabinet werkt aan verbeteringen in het toeslagenstelsel. In het Belastingplan 2021 staan voorstellen om dat te bereiken: een eerlijker stelsel, met meer oog voor de menselijke maat. De voorstellen regelen dat de positie van mensen met een toeslag ten opzichte van de Belastingdienst/Toeslagen, verbetert. Dit meldt Rijksoverheid.

Ook kan de Belastingdienst/Toeslagen straks beter maatwerk bieden aan mensen die teveel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. En er wordt meer rekening gehouden met de persoonlijke situatie.
 
Zo kunnen mensen meer kinderopvangtoeslag krijgen als hun echtgenoot in een verpleeghuis is opgenomen. Dit zijn eerste stappen op weg naar verbetering. In de toekomst zullen verdere maatregelen worden genomen om te voorkomen dat ouders in de knel komen door het toeslagenstelsel.
 
Door: Nationale Onderwijsgids