Normal_kov__opvang__kind__spelen__auto_s__jongen

De Brancheorganisatie Kinderopvang is met de Belastingdienst in gesprek gegaan over de toeslagregeling in de kinderopvang. Aanleiding was het wetsvoorstel Directe Financiering dat vorig jaar werd ingetrokken. De Belastingdienst heeft de brancheorganisatie gevraagd naar hun ideeën voor het verbeteren van het financieringssysteem. Dit meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang.

De brancheorganisatie heeft op de eigen website hun belangrijkste punten voor het verbeteren van de toeslagregeling uiteengezet. Zo pleit de organisatie ervoor om kinderopvangorganisaties niet met extra administratie op te zadelen en moet de regeling minder complex worden. Ook zal de Belastingdienst zelf beter haar best moeten doen door ervoor te zorgen dat er voldoende en adequaat opgeleid personeel ingezet wordt.

Hoewel het niet binnen het verbetertraject valt, heeft de brancheorganisatie de Belastingdienst ook gevraagd te kijken naar het starttraject voor een ouder en het verbeteren van de controle en het toezicht. Meer informatie over het advies voor de toeslagregeling is te vinden op www.kinderopvang.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids